Om du inte har råd med tandvård

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. Du kan få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån till exempel. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Om du har ett akut behov av tandvård måste du oftast få vård så fort som möjligt. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar. Då hinner du lägga upp en plan för i vilken takt du vill att behandlingen ska ske så att du kan betala en del i taget.

Som en sista utväg kan du ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Du ska alltid få veta vad referenspriset är.

Fråga efter en billigare behandling

Om tandläkaren har föreslagit en behandling som du tycker är dyr kan du fråga om det finns en billigare lösning. Vissa material är dyrare än andra och ibland kan det gå bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag.

Till exempel kan du välja att

  • få en fyllning eller krona som tandläkaren gör av fyllningsmaterial, i stället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker
  • få en brokonstruktion, som tandläkaren fäster i två eller flera granntänder som slipas, i stället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet.

Det finns även situationer då tandläkaren bedömer att det är rimligt att dra ut en tand, även om den skulle kunna repareras.

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som passar bäst för varje person, men också vilken billigare behandling som skulle kunna fungera om du för tillfället inte har råd med den dyrare behandlingen.

Du har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den behandling du har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion och som regel får du betala för en sådan undersökning.

Det är alltid svårt att veta hur länge en tandbehandling kan hålla. De dyrare lösningarna håller oftast längre och innefattar ofta garanti. Även om det billigare alternativet inte är lika bra som det dyrare kanske det ändå är bättre än att inte få någon behandling alls.

Avbetalning eller lån

Har du inte råd med den behandling du vill ha kan du fråga om du kan få dela upp betalningen med hjälp av en avbetalningsplan. Det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Innan du tar ett lån kan det vara värt att först jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut. Ibland kan din vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det är bra om du frågar om möjligheten att få göra en avbetalning eller få ett lån innan behandlingen börjar.

Om du har en skuld hos en tandläkare eller tandhygienist kan de kräva att du ska betala skulden innan du får fler behandlingar.

Om du har akuta besvär

Även om du inte har råd att betala på en gång kan du ändå få hjälp om du har ett akut behov av tandvård. Det är tandläkaren tillsammans med dig som avgör efter en noggrann undersökning om dina besvär är av akuta och måste åtgärdas omedelbart eller inom kort.

Om tandläkaren bedömer att du måste få behandling på en gång, är tandläkaren skyldig att antingen själv utföra en behandling eller hänvisa till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård.

Om du inte kan betala vid själva besöket får du en räkning. För den gäller samma villkor som för alla räkningar, det vill säga om du inte betalar kan skulden lämnas vidare till inkassobolag och så småningom till kronofogden.

Ibland kan du få hjälp av socialtjänsten

Om du inte blir hjälpt av vare sig lån, avbetalningsplaner eller billigare alternativ kan du vända dig till socialtjänsten i den kommun du bor i för att ansöka om försörjningsstöd, så kallat ekonomiskt bistånd.

Oftast kan du få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som inte kan vänta utan måste göras på en gång för att inte tandhälsan ska försämras. Till exempel kan det handla om att du har feber på grund av en infektion i en tand eller i munnen, eller att du slagit av en bit av tanden så att en nerv blottats. Det är tandläkaren som avgör vad som är akut tillsammans med dig.

Det är också tandläkaren som föreslår en lämplig behandling. Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Kostnaden för tandvård måste ha godkänts av socialtjänsten innan behandlingen börjar, men ibland görs undantag när det gäller akuta besvär.

Reglerna för vilken tandvård du kan få kan skilja sig åt beroende på var du bor. Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Till exempel kan du behöva betala själv om du redan får ekonomiskt bistånd eftersom socialtjänsten kan göra bedömningen att pengarna ska räcka även till tandvård.

Socialtjänsten gör individuella bedömningar och tittar på din ekonomi. Precis som vid alla bedömningar som görs när du ansöker om ekonomiskt bistånd får du inte någon hjälp så länge du har egna privata tillgångar, som till exempel hus eller pengar på banken.

Om du är hemlös

Om du saknar bostad och inte har råd med tandvård ska du i första hand vända dig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om du har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen.

På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där du kan få sjukvård och få en hänvisning till tandvård.

I vissa kommuner finns också frivilligorganisationer som hjälper till med ekonomiskt bistånd då du inte har råd med tandvård.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden