Olanzapin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet olanzapin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Arkolamyl
 • Olanzapin Actavis
 • Olanzapine Accord
 • Olanzapine Glenmark Europe
 • Olanzapine Mylan
 • Olanzapin Orion
 • Olanzapin Sandoz
 • Olanzapin STADA
 • Olanzapine Teva
 • Zalasta
 • Zyprexa
 • Zyprexa Velotab.

Vad är olanzapin?

Olanzapin används vid psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Läkemedlet används även mot manier och för att förebygga manodepressiv sjukdom.

Olanzapin tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. 

I vilka former finns olanzapin?

Olanzapin finns som vanliga tabletter i olika styrkor mellan 2,5 till 10 milligram. Olanzapin finns också som frystorkade tabletter som smälter på tungan i olika styrkor från 5 till 20 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar olanzapin

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Olanzapin dämpar de impulsöverföringar som sker med bland andra signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas psykotiska symtom och besvär vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Olanzapin kan också förebygga återfall i psykos och manodepressiv sjukdom. Därför bör du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur använder du olanzapin?

De vanliga tabletterna sväljs hela med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

De frystorkade tabletterna är spröda och går lätt sönder. Eftersom de är mycket fuktkänsliga ska du vara torr om händerna när du tar i dem. De ska tas omedelbart efter att du öppnat tryckförpackningen som de ligger i. Lägg tabletten på tungan, där den snabbt löses upp i saliven, och svälj sedan. Det går också bra att lösa upp tabletten i någon dryck, till exempel i ett glas vatten, juice, mjölk eller kaffe. Du måste dricka lösningen omedelbart efter att tabletten har lösts upp.

Det går bra att ta läkemedlet både med och utan mat. Men eftersom du tar läkemedlet en gång om dagen är det bra att försöka ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen är olika från person till person, men brukar vara mellan 5 och 20 milligram om dagen.

Dosen trappas gradvis upp tills läkemedlet ger så bra effekt som möjligt.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Men du ska inte ta två doser samma dag.

Att tänka på när du använder olanzapin

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan till exempel öka den sömnighet som olanzapin kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med olanzapin.

Du ska inte använda olanzapin om du har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, diabetes, hjärtsjukdom, leversjukdom, njursjukdom eller om du har ökad risk för att få blodpropp.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli trötta eller öka i vikt. Vissa kan få förstoppning, yrsel, hudutslag, svullna händer och fötter eller ökning av hormonet prolaktin som kan göra att den sexuella lusten minskar och att det kommer mjölk ur bröstvårtorna. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta läkare.

Några kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. Vissa kan få ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om du får muskelbesvär ska du kontakta läkare.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden