Nystatin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet nystatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Nystimex
  • Nystatin.

Vad är nystatin?

Nystatin används mot svampinfektioner i munnen, matstrupen och magsäcken.

Nystatin tillhör läkemedelsgruppen antibiotika.

I vilka former finns nystatin?

Nystatin finns i flytande form. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar nystatin

Nystatin försvagar eller dödar svampen. Nystatin har lokal effekt på munhålans, matstrupens och magsäckens slemhinnor och tas i mycket liten utsträckning upp i kroppen i övrigt.

Många vuxna har svamp i munhålan utan att det ger några symtom. Men ibland kan svampen växa och orsaka en infektion. Om du har lätt att få svamp i munnen kan nystatin användas förebyggande när du behandlas med antibiotika eller kortison. Antibiotika och kortison slår ut bakterier och lämnar utrymme åt svamp att växa i munhålan.

Hur använder jag nystatin?

Skaka flaskan innan du tar läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får rätt mängd av det verksamma ämnet.

När du har svampinfektion i munhålan ska du ta läkemedlet efter en måltid. Håll kvar läkemedlet i munnen så länge som möjligt, minst en minut, innan du sväljer. Vid svampinfektion i magen ska du svälja medicinen direkt.

Till spädbarn kan du ge läkemedlet droppvis. Eftersom läkemedlet är ganska tjockflytande och kan vara svårt att sprida ut ordentligt kan det spädas med lite vatten och penslas ut i munnen på barnet. Spädningen bör vara så liten som möjligt.

Innan du börjar använda läkemedlet ska det förvaras i kylskåp. En öppnad förpackning kan användas i högst en månad och förvaras i rumstemperatur.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för både vuxna och barn vid svamp i munhålan är 1 milliliter 4 gånger dagligen i 2 till 6 veckor.

Vid svampinfektion i matstrupen och magsäcken är en vanlig dos för vuxna 5 milliliter 3 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills symtomen försvunnit och ytterligare några dagar efter det.

Att tänka på när du använder nystatin

Hela behandlingen ska fullföljas även om symtomen upphört, eftersom infektionen kan komma tillbaka om du slutar för tidigt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av nystatin.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden