Nu inte längre att möjligt att köpa Alvedon i vanliga matbutiker.

I en artikel i mittmedia.se kan vi notera att journalisten Stefan Westrin skriver att det inte längre skall vara möjligt att köpa Alvedon i matbutikerna. Detta kommer att gälla från och med månadsskiftet, november 2015, på grund av en ny lag.

Redan nu har många butiksägare också slutat fylla på lagret av värktabletter. Maria Bergman på ICA Solbergs i Gävle uppger att de slutade sälja värktabletter som innehåller läkemedlet paracetamol redan i somras. Däremot får de i butikerna enligt lagen sälja paracetamol i andra former som stolpiller, lösningar, och brustabletter.

 

Bakgrunden till den nya lagen är det mer än fördubblade antalet förgiftningar som Giftinformationscentralen noterat för 2006 till 2013 vilka kunde kopplas till paracetamolförgiftning. Mängder av olika samtal till Giftinformationscentralen från hälso- och sjukvården innebar att Läkemedelsverket bestämde sig för att utreda saken. Utredningen kom att visa att ökningen av paracetamolförgiftningar ökat “till en oacceptabel nivå” efter att tabletterna hade börjat säljas ute i vanliga matbutiker.

 

Tabletter som innehåller paracetamol tillhör våra vanligaste receptfria läkemedel. Använder man dem rätt är de säkra, men om man överdoserar finns risk för mycket allvarliga biverkningar. Dessa kan leda till leverskador och i allra värsta fall till döden. Ofta är det unga kvinnor som medvetet försökt skada sig själva som står för ökningen, skriver tidningen Dagens Nyheter.

 

Även om lagen träder i kraft november 2015 är det redan nu tomt på Alvedon i många matbutiker. Maria Bergman på ICA Sohlbergs noterar vidare att ICA centrallager slutade att leverera Alvedon redan i mitten av sommaren. Någon förlust för butiken ser hon inte att det blir på grund av den nya lagen, bara att det blir som innan de fick börja sälja Alvedon.​

 

Publicerat 2015-11-05, Redaktionen