Neuroblastom hos barn

Allmänt

Neuroblastom är en cancersjukdom som har sitt ursprung i det sympatiska nervsystemet som sträcker sig längs ryggradens kotor och förgrenas till bland annat binjurarna. Eftersom detta nervsystem finns spritt i stora delar av kroppen kan man få neuroblastom på flera olika ställen men vanligast är att man får det i den ena binjuren.

Varje år får ungefär 15-20 barn neuroblastom. De flesta är under två år. Vissa barn föds med sjukdomen.

Det finns många olika varianter av neuroblastom. Barn under 18 månaders ålder får oftast en mer lättbehandlad variant av neuroblastom. En form som är vanligast hos de minsta barnen kan växa bort av sig själv utan behandling, och behöver bara följas genom kontroller. Barn som är äldre än 18 månader får ofta en variant som kräver intensivare behandling och som kan vara svårare att bli av med.

På senare tid har läkare kunnat anpassa behandlingen mer effektivt efter varje barns behov eftersom kunskapen har ökat om hur olika neuroblastomceller ser ut i detalj.

Symtom

Sjukdomen upptäcks ibland genom att föräldrarna eller en läkare upptäcker en knöl under huden någonstans på barnets kropp. Vissa barn kan ha haft diarré, feber eller svettningar på grund av hormoner som utsöndrats av cancertumören.

Läkaren brukar ta blodprov och urinprov som en del av undersökningen. Ett vävnadsprov, en biopsi, tas från den misstänkta tumören och undersöks för att läkaren ska kunna ställa en exakt diagnos. Andra undersökningar barnet får göra är till exempel ultraljud, magnetkameraundersökning, benmärgsprov och en isotopundersökning som också kallas skintigrafi och som kan visa om sjukdomen har spridit sig. Då sprutas en särskild vätska in i blodet. Vätskan samlas där det finns cancer. Det kan läkaren se med en så kallad gammakamera.

Behandling

Ibland kan neuroblastom behöva opereras bort. Det är vanligt att olika behandlingar kombineras om barnet behöver mer behandling. Behandlingar som kan förekomma är cytostatika, operation, strålbehandling och högdosbehandling med stamcellsstöd. 

Läs mer i texten om behandling av cancer hos barn.

Vid neuroblastom kan behandling med höga doser av A-vitamin göra att cancercellerna börjar bete sig som vanliga celler. Det finns också immunterapi med läkemedel som kan göra att barnets eget immunförsvar motverkar cancern.

Alla barn får gå på efterkontroller ganska ofta under flera år, dels för att upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka, dels för att se hur barnet utvecklas och fungerar efter behandlingen. En del barn behöver gå på kontroller även när de har blivit vuxna. 

Läs mer i texten När ett barn får cancer.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden