Naproxen

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet naproxen finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Alpoxen
 • Naprocur
 • Naprosyn Entero
 • Naproxen ABECE
 • Naproxen Apofri
 • Naproxen Bluefish
 • Naproxen Mylan
 • Naproxen Orifarm
 • Pronaxen.

Vad är naproxen?

Naproxen lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber.

Naproxen används vid reumatiska sjukdomar och artros. Läkemedlet kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk, huvudvärk, tandvärk och migrän.

Naproxen kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

Naproxen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID.

I vilka former finns naproxen?

Naproxen finns som

 • tabletter i styrkorna 250 milligram och 500 milligram
 • enterotabletter i styrkorna 250 och 500 milligram
 • stolpiller i styrkan 500 mg.

Stolpillren och tabletterna på 500 mg är receptbelagda medan små förpackningar av tabletter på 250 mg kan köpas receptfritt.

Så här fungerar naproxen

Naproxen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Läkemedlet sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Hur använder jag naproxen?

Om du använder läkemedlet mot migrän är det viktigt att ta det vid de allra första tecknen på att en migränattack. Även vid mensvärk bör du ta läkemedlet så snabbt som möjligt när du känner att besvären är på väg. Då blir effekten bättre.

Tabletter sväljs med vätska.

Enterotabletter ska sväljas hela. Enterotabletter har en tunn hinna som gör att de inte löses upp förrän de har nått tarmen. Då minskar risken för magbiverkningar som beror på att det verksamma ämnet verkar irriterande på magens slemhinnor.

Stolpiller ska föras in i ändtarmen. Om du doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför du tar läkemedlet.

En vanlig dos för vuxna vid reumatiska sjukdomar, artros och akut smärta är 250-500 milligram morgon och kväll. Oftast ska man inte ta mer än 1000 milligram per dygn.

Till barn över fem år som har någon reumatisk sjukdom är en vanlig dos 1/2 tablett i styrkan 250 milligram morgon och kväll. Dosen för barn som väger mer än 50 kilo är samma som för vuxna.

Vid migrän är 750 milligram en vanlig dos i början av ett anfall och därefter 250 milligram vid behov. Ta inte mer än 1250 milligram under det första dygnet, därefter högst 1000 milligram per dygn.

Vid mensvärk är en vanlig dosering 250-500 milligram när det behövs, men inte mer än 1250 milligram under det första dygnet, därefter högst 1000 milligram per dygn.

Att tänka på när du använder naproxen

Använd inte naproxen om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Naproxen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda naproxen med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare medför att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras. 

Om du tidigare haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du rådgöra med läkare innan du använder naproxen.

Rådgör också med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom. Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Du bör inte använda naproxen i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Använd inte stolpiller om du har haft ändtarmsinflammation eller nyligen haft blödning från ändtarmen.

Naproxen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda naproxen om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin,Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte naproxen tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår. Vissa kan till exempel få ont i huvudet, känna sig dåsiga eller yra, bli törstiga, svettas eller få hjärtklappning. Några kan få inflammation i munnen, hudutslag, öronsusningar, påverkan på synen eller ansamling av vätska i kroppen.

Stolpiller kan orsaka irritation i ändtarmen.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlet utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda läkemedlet alls.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller naproxen och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller naproxen tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden