Naltrexon

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet naltrexon används vid alkoholberoende.

Naltrexon finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

  • Naltrexone Accord
  • Naltrexon Vitaflo.

Vad är naltrexon?

Naltrexon används som en del av ett behandlingsprogram vid alkoholberoende. Läkemedlet används för att du ska dricka mindre mängder de dagar du dricker, men också för att minska risken för att du ska få svårare återfall.

Naltrexon Vitaflo finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar naltrexon

Alkohol påverkar delar av hjärnan som styr belöningssystem och lustkänslor. Detta sker till viss del genom att alkohol stimulerar opioidreceptorerna, det vill säga mottagarna för opioider. Opioider är ämnen som minskar smärtupplevelser och ger ökat välbefinnande.

Naltrexon blockerar opioidreceptorerna så att de inte kan bli stimulerade av alkohol. Då minskar det välbefinnande eller det rus som alkoholen framkallar. Du får minskat sug efter alkohol. Risken för att en liten mängd alkohol ska ge en svårare återfallsperiod minskar.

Behandlingen kan ha olika bra effekt hos olika personer.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i en väl tillsluten förpackning.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett om dagen. En vanlig behandlingstid är tre månader, men den kan bli längre.

Läkemedlet ska inte användas av personer som är under 18 år.

Att tänka på när du tar naltrexon

Använd inte naltrexon om något av följande gäller dig:

  • Du har någon allvarlig leversjukdom eller dåligt fungerande njurar.
  • Du använder läkemedel som innehåller opioider, till exempel vissa smärtstillande läkemedel.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som ont i magen eller illamående. Besvären försvinner vanligen inom några dagar. Vissa kan till exempel få huvudvärk eller yrsel.

En del kan bli nervösa, irriterade eller rastlösa. Några kan få ökad energi eller svårt att somna. Andra biverkningar som kan förekomma är hudutslag, törst, minskad aptit eller bröstsmärta.

Vissa kan få ont i muskler och leder, svettningar eller ökat tårflöde. En del män kan få svårt att få stånd eller utlösning.

Kontakta din läkare om du har biverkningar som du tycker är besvärliga. Du kan avbryta behandlingen när du väntar på att få träffa din läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden