Morfin

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnet morfin används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta.

Morfin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Dolcontin
 • Morfin Abcur
 • Morfin Alternova
 • Morfin Epidural Meda
 • Morfin Meda
 • Morfin Kalceks
 • Morfin Meda
 • Morfin-Skopolamin Meda
 • Morfin Special.

Vad är morfin?

Morfin är ett läkemedel som används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta.

I vilka former finns morfin?

Läkemedlet finns i flera olika former:

 • Depåtabletter i flera styrkor, från 5 milligram upp till 100 milligram.
 • Depågranulat som består av små korn, i styrkan 20 milligram.
 • Lösning i styrkorna 2 milligram och 5 milligram per milliliter.
 • Injektionsvätska som kan tas med en spruta.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Så här fungerar läkemedlet

Morfin verkar på olika nivåer i det centrala nervsystemet. Den är kraftigt smärtstillande och minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Läkemedlet påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Morfin tabletter och lösning verkar fullt ut efter en till två timmar och effekten finns ofta kvar i fyra till åtta timmar.

Depåtabletterna och depågranulatet tas vanligen var 12:e timme och du har då effekt hela dygnet.

Hur länge effekten sitter kvar varierar beroende på dos och är olika från person till person.

Hur tar jag morfin?

Svälj tabletten med lite vatten. Tabletten kan delas innan du tar den. Den kan också lösas i vatten och då får du en lösning som inte är smaksatt.

Lösningen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att du har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen. Den färdiga lösningen på flaska smakar apelsin.

Svälj depåtabletterna hela tillsammans med vatten. Depåtabletterna är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan. Därför ska de inte delas, krossas eller tuggas.

Depågranulatet ska blandas med vätska. Du kan också strö det över lämplig mat, till exempel filmjölk, gröt eller liknande. Ta dosen omedelbart efter att den blandats med vätska eller mat. Depågranulatet är tillverkat på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan. Därför ska granulatkornen sväljas hela.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vid långvarig behandling vänjer sig kroppen och dosen kan behöva ökas successivt för att ge samma effekt. Höga doser kan behövas om du har haft svår smärta lång tid. Dosen kan trappas ner om smärtan avtar.

Att tänka på när du använder morfin

Var försiktig med läkemedlet om du har kroniska luftvägssjukdomar, till exempel astma, mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga. Var också försiktig vid förstoppning och akut leversjukdom. Prata med din läkare om du är tveksam.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemedlet utan att först rådgöra med läkare.

Förstoppning är vanligt

Läkemedlet gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan du använda läkemedel som innehåller laktulos. Vid svårare förstoppning kan du använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Använd inte laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Risk för beroende

Det finns en risk för att bli beroende av morfin. Men när det används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som det är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När läkemedlet används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att du blir beroende.

Du kan få så kallade abstinenssymtom om du slutar tvärt med läkemedlet. Därför är det viktigt att du minskar dosen gradvis när du ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Du kan få ett schema av din läkare för hur du gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Förvara på rätt sätt

Var alltid noga med att förvara dina läkemedel så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinläkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Risken för andningsproblem ökar om du tar läkemedlet tillsammans med alkohol. Därför bör du inte dricka alkohol samtidigt som du använder morfin utan att först ha diskuterat med din läkare.

Rådgör med läkare om du har någon sjukdom i njurarna, levern eller sköldkörteln. Detsamma gäller om du har problem med kramper i gallvägarna eller urinvägarna, eller har inflammation i bukspottkörteln eller tarmarna.

Kombinera inte läkemedlet med andra smärtlindrande och lugnande läkemedel utan att du först talat med din läkare. Eftersom många smärtlindrande och lugnande läkemedel liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar.

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan må illa, få kräkningar eller bli trötta. Sådana besvär brukar minska efter några dagars användning. Vissa kan få klåda, buksmärtor, förstoppning eller svårt att kissa.

Du kan få förminskade pupiller men det är en normal effekt av läkemedlet. Pupillerna blir normala när du minskar dosen eller slutar med läkemedlet.

Vid överdosering påverkas hjärnans andningscentrum. Det leder till att du andas mindre och kan vid kraftig överdosering vara livshotande.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller morfin

Det finns andra läkemedel som innehåller morfin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden