Montelukast

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet montelukast finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Montelukast Accord
 • Montelukast Krka
 • Montelukast Mylan
 • Montelukast Orion
 • Montelukast Sandoz
 • Montelukast STADA
 • Montelukast Teva
 • Singulair.

Vad är montelukast?

Montelukast är ett läkemedel som används förebyggande mot astma. Det används som tillägg till vanlig astmabehandling när denna inte hjälper tillräckligt. Läkemedlet hindrar också symtomen vid hösnuva, även kallad säsongbunden allergisk rinit. Det kan också användas regelbundet för att förebygga astma vid fysisk ansträngning.

I vilka former finns montelukast?

Montelukast finns som

 • vanliga tabletter
 • tuggtabletter
 • granulat i dospåse.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar montelukast

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Luftrörens slemhinnor blir också inflammerade.

Leukotriener är ämnen som kroppen bildar själv och som förmedlar inflammatoriska reaktioner, bland annat i luftrören. Dessa inflammationer kan leda till att du får en svullen irriterad slemhinna i luftrören och muskelkramp i bronkerna. Det verksamma ämnet i läkemedlet, montelukast, blockerar vissa av de här reaktionerna. Då minskar risken för att du ska få astmabesvär.

Hur använder jag montelukast?

Ta tuggtabletterna på fastande mage, antingen en timme före måltid eller två timmar efter måltid. Om du har mat i magen tas läkemedlet inte upp i kroppen lika bra, och det kan få sämre verkan.

Tabletterna i styrkan 10 milligram och granulatet däremot tas med eller utan mat.

Granulatet kan tas direkt i munnen eller med till exempel en sked äppelmos eller glass. Lös inte granulatet i vatten men du kan dricka vätska direkt efter det du tagit granulatet. När du har öppnat dospåsen med granulat ska du ta den inom en kvart. Spara aldrig mat blandat med granulat för att använda vid ett senare tillfälle.
På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, står hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering är en dos till kvällen.

Att tänka på när du använder montelukast

Läkemedlet hjälper inte vid akut astma, utan används som tillägg till vanlig astmabehandling, för att förebygga besvär.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkaren, även om du inte har några astmabesvär. Du riskerar kanske att astman kommer tillbaka.

Det är också viktigt att fortsätta med sina vanliga astmaläkemedel. Om astman försämras eller om effekten av läkemedlet försämras ska du omedelbart kontakta din läkare.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder läkemedlet. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Effekten blir då kraftigare och risken för biverkningar ökar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar av läkemedlet som till exempel magbesvär, huvudvärk, hudbesvär, feber eller övre luftvägsinfektion.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden