Mometason för näsan

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet mometason och som används i näsan finns under olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Mometason ABECE
 • Mometasone Actavis
 • Mometason Apofri
 • Mometasone Teva
 • Mommox
 • Nasonex.

Vad är mometason?

Mometason används vid allergiska besvär som nästäppa, rinnsnuva, nysningar eller klåda i näsan. Läkemedlet används också vid så kallad vasomotorisk rinit, det vill säga liknande besvär som inte beror på allergi eller infektion. Den kan också användas vid bihåleinflammation.

Mometason kan också användas vid polyper i näsan hos vuxna eller för att minska risken för att det ska bildas nya polyper efter att de har opererats bort.

Mometason tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, som i dagligt tal kallas kortison. 

I vilka former finns mometason?

Mometason finns som nässprej i styrkan 50 mikrogram per dos. Vissa förpackningar kan köpas receptfritt för vuxna över 18 år. 

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet i läkemedlet dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan. Det gör bland annat att nästäppa eller rinnsnuva minskar.

Oftast blir du bättre inom någon eller några dagar. En del personer kan känna lindring inom 12 timmar. Vid behandling av polyper kan det dröja upp till några veckor innan du får full effekt.

Hur tar jag mometason?

Skaka flaskan innan du tar läkemedlet. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Efter att du har fört in sprejflaskans spets i näsborren är det bra om du riktar strålen mot näsborrens yttervägg. Det gör du lättast om du håller sprejflaskan i höger hand när du sprejar i vänster näsborre och i vänster hand när du sprejar i höger näsborre. Det minskar risken för irritation och näsblod.

Läkemedlet får inte frysas.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge du har besvär.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 2 sprejningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När du har blivit bättre kan du försöka sänka dosen till 1 sprejning i varje näsborre 1 gång dagligen.

För barn i åldern 3-11 år är en vanlig dosering 1 sprejning i vardera näsborren 1 gång dagligen.

Mometason bör ej användas till barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination.

I vissa fall kan dosen för vuxna behöva ökas till 2 sprejningar i varje näsborre 2 gånger dagligen vid exempelvis näspolyper eller akuta perioder av besvär.

Om du vid något tillfälle glömmer att ta läkemedlet bör du ta det så snart du kommer ihåg. Dubbla inte dosen utan fortsätt att ta mometason enligt doseringen.

Att tänka på när du tar mometason

Undvik att få läkemedlet i ögonen. Om du får den i ögonen ska du genast skölja med vatten.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan bli irriterade i näsan av mometason. Vissa kan få blodblandad snuva eller näsblod. Några kan få ont i huvudet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel inom denna läkemedelsgrupp, eftersom du då kan få i dig för mycket kortison.

Exempel på läkemedel som du använder i näsan och som innehåller kortison är

 • Avamys
 • Desonix
 • Flutide Nasal
 • Flutikason Teva
 • Livicort
 • Rhinocort Aqua
 • Rhinocort Turbuhaler.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden