Mjältbrand

Mjältbrand, som också kallas antrax, är en mycket allvarlig infektionssjukdom. Den förekommer framförallt hos djur, men även människor kan smittas. Det är mycket ovanligt att människor får mjältbrand.

Symtom vid mjältbrand

Mjältbrand har olika symtom beroende på hur sjukdomen smittar.

Det vanligaste hos människor är att smittan sker via huden. Då börjar sjukdomen ofta som ett sår som bli varigt och djupt. Oftast gör såret inte ont. Bakterierna kan orsaka sepsis, även kallad blodförgiftning, vilket är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling.

Om bakteriesporer andas in börjar mjältbrand som en svår lunginflammation. Den följs av blodförgiftning.

Mjältbrand i mag-tarmkanalen ger magvärk, feber, illamående, diarré, kräkningar och ibland också blodförgiftning. 

Hastigt insjuknande

Symtomen kommer oftast inom två dygn från smittotillfället, men kan det ta upp till en vecka. Ibland tar det ännu längre tid, men det är ovanligt.

När mjältbrand smittar via lungorna eller mag-tarmkanalen blir den som smittats hastigt sjuk. Det är mycket ovanligt och ett livshotande tillstånd. Om det händer är det viktigt att få snabb behandling.

När ska jag söka vård?

Det är viktigt att söka vård akut om du misstänker att du insjuknat i mjältbrand, oavsett vilken tid på dygnet det är.

Om du misstänker att du har blivit utsatt för mjältbrandssmitta ska du ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Så smittar mjältbrand

Mjältbrand smittar inte mellan människor. Däremot kan du smittas om sår på huden kommer i kontakt med smittade djur. Det kan vara såväl kontakt med vävnad som jord, fällar, foder eller något annat som har förorenats med bakterien. Bland tamdjur är mjältbrand vanligast hos nötkreatur, hästar, får och getter.

Du kan också få sjukdomen om du äter mjältbrandssmittat kött eller andas in bakteriesporer. Sporerna kan finnas i damm från ull eller jord. Där kan bakterierna överleva i flera årtionden och fortsätta att vara lika smittsamma.

Mjältbrand ska anmälas

Mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Hur kan jag förebygga mjältbrand?

Det viktigaste för att förebygga mjältbrand hos människor är att personer som arbetar med djur har bra kunskaper och arbets- och hygienrutiner. Det gäller till exempel personal vid veterinärmedicinska anläggningar, fabriker som hanterar djurhudar och laboratorier. På så sätt kan kontakt med bakterien undvikas.

Om det skulle finnas misstanke om du har kommit i kontakt med mjältbrandssmitta kan du få antibiotika i förebyggande syfte.

Det finns vaccin mot mjältbrand, men det är inte tillgängligt i Sverige.

Behandling av mjältbrand

Mjältbrand behandlas med antibiotika. Personer som får behandling i tid blir nästan alltid friska.

Om mjältbrand

Mjältbrand orsakas av en bakterie. Bakterierna kan bilda sporer som har en förmåga att överleva i exempelvis jord under många år.

Det senaste fallet då en människa i Sverige blev sjuk i mjältbrand inträffade 1965. Ett utbrott bland kreatur inträffade i Östergötland 2016. Det senaste större utbrottet bland kreatur dessförinnan var i närheten av Örebro 2011. Även 2013 inträffade ett enstaka fall.

År 2001 spreds mjältbrandssporer per post i USA av en okänd person, vilket orsakade flera dödsfall.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden