Mianserin Mylan

Läkemedelsinformation

Mianserin Mylan är ett läkemedel som används mot depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel.

Det verksamma ämnet är mianserin.

I vilka former finns mianserin?

Mianserin Mylan finns som tabletter i styrkorna 10, 30 och 60 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar mianserin

Mianserin ökar aktiviteten av signalsubstansen noradrenalin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Vissa signalsubstanser har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans system med signalsubstanser vara i olag. Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstanser i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Hur använder jag mianserin?

Du bör svälja tabletterna hela, eftersom innehållet smakar illa.

När du har blivit bättre bör du fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, tre månader eller längre. Det är för att minska risken att bli sämre.

Om du får upprepade depressioner kan du behöva ta mianserin i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Vanlig dos för vuxna är 1-3 tabletter à 30 mg per dag. För äldre personer inleds behandlingen vanligen med högst 1 tablett à 30 mg per dag.

Dygnsdosen kan tas uppdelad på flera tillfällen eller som engångsdos till natten.

När du startar behandlingen är det vanligt att börja med en låg dos som sedan trappas upp.

Viktigt

Mianserin ska inte användas vid mani, ett överaktivt tillstånd.

Du blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Avbryt inte behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om du avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att du får utsättningssymtom.

Du bör vara försiktig med alkohol när du tar mianserin. Detta kan vara bra att diskutera med din läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Du bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Om du behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör du ibland göra ett uppehåll innan du kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Rådgör alltid med din läkare om detta.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta mianserin tillsammans med läkemedel som innehåller moklobemid, som också används mot depression.

Biverkningar

Olika personer känner av biverkningar mycket olika. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör du kontakta din läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske du behöver byta till ett annat läkemedel.

En del personer kan bli dåsiga, men det försvinner oftast inom en vecka. Några kan gå upp i vikt.

I mycket ovanliga fall kan läkemedlet påverka kroppens vita blodkroppar så att motståndskraften mot infektioner minskar. Om du får en infektion med feber och känner dig mycket sjuk, eller har feber samtidigt som du får till exempel ont i halsen, svalget eller munnen eller har problem när du kissar, ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden