Metylfenidat

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metylfenidat används vid adhd.

Läkemedel som innehåller metylfenidat finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Några exempel är

 • Concerta
 • Equasym Depot
 • Medanef
 • Medikinet
 • Metylfenidat Actavis
 • Methylphenidate Alternova
 • Methylphenidate Mylan
 • Methylphenidate Sandoz
 • Ritalin.

Vad är metylfenidat?

Metylfenidat används för att behandla adhd i kombination med andra stödåtgärder.

I början av behandlingen får du gå på täta kontroller för att undersöka om du tål läkemedlet och har nytta av det. Därefter brukar kontrollerna göras minst var sjätte månad, och dessutom om dosen ändras.

Metylfenidat finns i olika former och de är följande:

 • Depåtabletter som är långverkande tabletter, till exempel Concerta och Methylphenidate Sandoz.
 • Kapslar med modifierad frisättning som är en typ av långverkande kapslar, till exempel Equasym Depot, Medikinet och Ritalin.
 • Vanliga tabletter som är kortverkande, till exempel Medikinet, Methylphenidate Alternova och Ritalin.

Läkemedlet är receptbelagt.

Narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat. När det används vid adhd enligt läkares ordination finns inte någon risk för att bli beroende. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket – Narkotikaklassade läkemedel

Så här fungerar metylfenidat

För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell till en annan. De ämnen som gör att detta sker kallas signalämnen. Olika signalämnen har sin speciella betydelse för olika aktiviteter i hjärnan. Det kan bli problem om det finns för lite signalämnen eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan. Exempel på sådana problem är de som är typiska för adhd.

Metylfenidat är ett så kallat centralstimulerande medel. Det är inte helt känt hur läkemedlet verkar vid adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det leder till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga och minskat impulsivt beteende.

Hur använder jag metylfenidat?

Du kan ta metylfenidat med eller utan mat. Det kan hjälpa att äta något samtidigt som du tar läkemedlet om det ger dig magbesvär. Dryck som gör urinen sur ökar utsöndringen av metylfenidat från kroppen och kan minska effekten. Exempel på sådan dryck är läsk och energidryck.

Depåtabletter

Svälj depåtabletterna hela med ett glas vatten. Depåtabletterna är uppbyggda av flera lager. Det verksamma ämnet i det yttersta lagret frisätts snabbt och resten frisätts lite i taget under några timmar. På så sätt blir effekten av läkemedlet jämn och långvarig med så få biverkningar som möjligt. Du ska därför inte dela, krossa eller tugga på tabletterna.

Depåtabletterna löses inte upp helt och hållet. Det blir kvar ett skal som ibland kan synas i avföringen.

Kapslar med modifierad frisättning

Kapslarna bör sväljas hela med vatten. Inuti kapslarna finns små korn, en del som löses upp snabbt och en del som löses upp efter några timmar. På så sätt blir effekten av läkemedlet jämn och långvarig med så få biverkningar som möjligt. Du ska därför inte krossa eller tugga på kapslarna eller kornen. Om du har svårt att svälja kapslarna hela kan du försiktigt öppna dem och strö över kornen på en liten mängd kall mat. Svälj därefter blandningen direkt.

Kortverkande tabletter

Svälj tabletterna med vatten. Det går att dela tabletterna i skåran så att det blir lättare att svälja dem.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen är olika från person till person. Oftast börjar behandlingen med en låg dos. Du får öka dosen stegvis om läkaren bedömer att du behöver en högre dos.

Långverkande depåtabletter och kapslar tas oftast en gång om dagen, på morgonen.

Tabletter har kort verkningstid och därför måste du oftast ta dem flera gånger om dagen. Du kan få ta tabletter som komplement till långverkande tablett eller kapsel om effekten av dessa inte är tillräcklig på eftermiddagen.

Glömd dos

Vänta tills det är dags för nästa dos om du har glömt en dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Att tänka på när du använder metylfenidat

Läkemedel som innehåller metylfenidat räknas som ett narkotiskt läkemedel i Sverige. Vid utlandsresa är det därför viktigt att ta reda på vad som gäller i det land du ska besöka. Du kan behöva ha med sig ett speciellt intyg från ett apotek eller ett läkarintyg.

Läkaren behöver få reda på om du har några andra sjukdomar eller tar några andra läkemedel innan du börjar ta metylfenidat, eftersom det kan påverka behandlingen. Det gäller till exempel sjukdomar i hjärtat eller blodkärlen och missbruk av alkohol eller droger. Du behöver också berätta om du har ätstörningar eller psykiska sjukdomar.

Drick inte alkohol när du tar metylfenidat eftersom alkohol kan förstärka läkemedlets effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att prata med din läkare. Symtomen på adhd kan komma tillbaka om du slutar plötsligt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta metylfenidat om du använder något antidepressivt läkemedel som innehåller moklobemid. Detsamma gäller om du har tagit moklobemid under de senaste 14 dagarna. Du kan få plötsligt ökat blodtryck om du använder båda dessa läkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan känna sig nervösa, få svårt att somna, få sämre matlust och magbesvär. Biverkningarna brukar gå över efter en tids behandling eller om doseringen ändras. För vissa kan medicinering mot adhd göra att det blir lättare att somna.

Några kan få ont i huvudet, yrsel, klåda, utslag, en stickande känsla i huden eller tics. Vissa kan känna sig trötta, se suddigt, bli torra i munnen och törstiga, få ont i lederna eller muskelspänningar.

Kontakta din läkare om du får besvärande biverkningar.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda metylfenidat när du är gravid eller ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden