Metotrexat

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metotrexat finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Ebetrex
 • Metoject
 • Metojectpen
 • Metotab
 • Methotrexate Ebewe
 • Methotrexate Orion
 • Methotrexate Pfizer
 • Methotrexate Teva.

Vad är metotrexat?

För vad används medicinen?

Metotrexat används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism, och vid svårare psoriasis. I högre doser används medicinen också vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen cytostatika, men fungerar bara som ett sådant i högre doser. I lägre doser är det ett immundämpande medel.

I vilka former finns metotrexat?

Metotrexat finns som tabletter i olika styrkor mellan 2,5 och 10 milligram. Man kan även få medicinen som spruta eller dropp på sjukhus. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

Medicinen motverkar omvandlingen av folsyra till tetrahydrofolsyra, som är en viktig byggsten för cellernas arvsmassa. Då hämmas tillväxten av celler, framför allt celler som nybildas i snabb takt.

Reumatiska sjukdomar

Om man har en reumatisk sjukdom bromsar medicinen sjukdomsförloppet genom att immunförsvaret hämmas. Det gör att inflammationen och smärtan minskar och man blir mindre stel. Effekten kommer vanligen inom två till tre månader.

Psoriasis

När man har psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt. Medicinen dämpar hastigheten med vilken hudcellerna nybildas. Man märker oftast inte att medicinen börjar verka förrän efter att man har använt den regelbundet en tid, oftast tar det två till tre månader.

Tumörsjukdomar

Mot tumörsjukdomar används högre doser än vid reumatiska sjukdomar och psoriasis. Medicinen skadar de snabbväxande tumörcellerna så att de inte kan föröka sig.

Hur använder man metotrexat?

När man behandlas för reumatiska sjukdomar och psoriasis får man oftast medicinen som tabletter. Tabletterna bör sväljas hela.

Om man mår illa av tabletterna är det bäst att ta dem på kvällen. Om det inte hjälper kan man istället få medicinen som sprutor, som inte brukar ge illamående.

Vid behandling av tumörsjukdomar får man ofta medicinen som dropp av sjukvårdspersonal.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vid reumatiska sjukdomar och psoriasis tar man medicinen i låg dos. För det mesta tar man medicinen en gång i veckan och en vanlig dos är mellan 10 och 25 milligram per vecka. Behandlingen kan i många fall pågå under flera års tid.

När medicinen används för att behandla tumörsjukdomar får man medicinen i högre doser. Dosen är olika från person till person och beror bland annat på vilken typ av tumör det rör sig om.

Att tänka på när du använder metotrexat

Man ska inte använda metotrexat om man har försämrad lever- eller njurfunktion. Medicinen ska inte heller användas om man har någon benmärgsskada, lungsjukdom eller svår infektion.

Man ska inte använda medicinen om man missbrukar alkohol.

Man ska vara försiktig när man hanterar cytostatika, särskilt med hänsyn till andra personer i omgivningen. Man ska undvika att dela eller krossa tabletter som innehåller cytostatika. Det är extra viktigt att all överbliven medicin lämnas tillbaka till ett apotek.

Folsyra kan minska effekten av medicinen. Folsyra finns i både receptbelagda och receptfria läkemedel, till exempel i olika vitaminpreparat. Därför är det viktigt att man rådgör med läkare innan man använder sådana preparat. Det är däremot vanligt att läkaren ordinerar folsyra för att motverka och lindra biverkningar som kan uppkomma av metotrexat. Men man tar då inte folsyra samma dag som metotrexat.

Om man använder läkemedlet mot tumörsjukdomar ska man inte avbryta behandlingen tvärt. Ett tvärt avbrott eller uteblivna doser kan få allvarliga följder.

Medicinen kan orsaka yrsel och kräkningar. Det bör man tänka på vid tillfällen när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel när man kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Effekten av behandlingen kan påverkas om man använder medicinen samtidigt som man tar

 • folsyra, se under rubriken Viktigt
 • läkemedel mot höga blodfetter som innehåller kolestyramin, till exempel Questran
 • läkemedel som innehåller probenecid, till exempel Probecid, som kan användas vid gikt
 • läkemedel mot hudsjukdomar som innehåller acitretin, till exempel Neotigason
 • så kallade protonpumpshämmare mot magsår, till exempel omeprazol, om man tar höga dos metotrexat.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, kräkningar och diarré. De här besvären kommer oftast dagen efter att man har tagit metotrexat, men går sedan över. Vissa personer kan få inflammation i munhålans slemhinnor, huvudvärk, yrsel, håravfall och hudutslag. Man kan också tappa matlusten. Andra biverkningar som kan förekomma är leverpåverkan och infektioner.

De vanligaste biverkningarna när man tar låg dos av metotrexat är illamående och förhöjda levervärden. För att undvika skadlig leverpåverkan får man lämna blodprov regelbundet för att följa levervärdena.

En sällsynt biverkning är torrhosta och andningsbesvär, som beror på inflammation i luftvägarna. Om man får sådana symtom ska man omedelbart kontakta sin läkare för undersökning.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Både män och kvinnor ska använda preventivmedel när de behandlas med metotrexat och minst sex månader efter att man har slutat ta medicinen.

Man ska undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden