Metoprolol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metoprolol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Bloxazoc
  • Metomylan
  • Metoprolol Abcur
  • Metoprolol GEA Retard
  • Metoprolol Orion
  • Metoprolol Sandoz
  • Metoprolol Teva
  • Seloken och Seloken ZOC.

Vad är metoprolol?

Metoprolol används bland annat mot högt blodtryck och besvär med hjärtklappning. Läkemedlet kan också användas för förebyggande behandling av kärlkramp och migrän, vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm, efter en hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt.

Metoprolol tillhör läkemedelsgruppen beta-blockerare.

I vilka former finns metoprolol?

Metoprolol finns som vanliga tabletter i styrkan 50 milligram. Metoprolol finns också som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkorna 25, 50, 100 och 200 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade beta-receptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalin och noradrenalin hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Beta-blockerare sänker på det här sättet blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall. Vid hjärtsvikt kan de även förbättra hjärtats pumpförmåga.

Det finns olika sorters beta-receptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Metoprolol verkar specifikt på de beta-receptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv beta-blockerare. Läkemedlet påverkar inte andningsvägarna riktigt lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Effekten på hjärtrytmen kommer efter en till två timmar och varar upp till tjugofyra timmar vid regelbunden användning. De andra effekterna av läkemedlet på hjärta och blodtryck kommer gradvis när du har använt läkemedlet i någon till några veckor.

För det mesta märker du inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Hur använder jag metoprolol?

Svälj de vanliga tabletterna med lite vatten. Tabletterna bör tas på fastande mage.

Depåtabletterna sväljs hela med lite vatten. Om depåtabletterna har en skåra kan de delas men ska inte tuggas eller krossas, utan delarna sväljs hela. Depåtabletter är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt blir effekten av läkemedlet jämn och långvarig med så få biverkningar som möjligt. Om du tuggar eller krossar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

De vanliga tabletterna tas vanligen en eller två gånger om dagen. Depåtabletterna tas vanligen en gång per dygn.

Vid högt blodtryck är en vanlig dos 50-100 milligram om dagen. Vid hjärtsvikt brukar behandlingen börja med en mycket lägre dos, som trappas upp gradvis enligt läkarens anvisningar. Vid övriga användningsområden är doseringen vanligen 100-200 milligram om dagen.

Att tänka på när du använder metoprolol

Använd inte metoprolol om du har lågt blodtryck som inte behandlats eller långsam hjärtrytm. Om du har astma eller andra besvär av trånga luftrör ska du berätta det för läkaren innan du påbörjar behandlingen.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett beta-blockerande läkemedel. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Vissa läkemedel bör inte användas tillsammans med metoprolol. Några exempel är

  • Rytmonorm och som används mot oregelbunden hjärtrytm
  • Isoptin, Verapamil eller Cardizem, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli trötta, eller få huvudvärk, yrsel, kalla händer eller kalla fötter. Vissa kan få magbesvär, som till exempel illamående, förstoppning eller diarré.

Eftersom beta-blockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan du märka att du orkar mindre när du anstränger sig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och alltså en naturlig följd av behandlingen.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen beta-blockerare, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Du bör ändå rådgöra med din läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Läkemedel som innehåller metoprolol och annat verksamt ämne

Det finns läkemedel som innehåller metoprolol tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden