Makrogol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet makrogol finns under flera olika namn, från olika tillverkare. 

Flera av läkemedlen innehåller också så kallade elektrolyter, som till exempel kaliumklorid, natriumklorid, natriumvätekarbonat. Elektrolyterna hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och dess vätskebalans.

Exempel är

 • Forlax och Forlax Junior
 • Lacrofarm och Lacrofarm Junior
 • Laxabon
 • Laxido Apelsin och Laxido Junior
 • Laximyl
 • Laxiriva
 • Movicol och Movicol Junior Neutral
 • MOVPREP och Movprep Apelsin
 • Moxalole
 • Omnicol
 • Omnilax
 • Vistaprep.

Laxabon är ett medel för tarmsköljning som används för att tömma och rengöra tarmen till exempel inför en undersökning eller operation.

Vad är makrogol?

Makrogol tillhör en grupp läkemedel som kallas för osmotiskt verkande laxermedel, eller laxantia.

Så här fungerar makrogol

Läkemedlet binder vatten i tarmen så att avföringen blir mjukare och volymen ökar, vilket gör att tarmen fylls ut. Detta stimulerar tarmens rörelser och gör att tarmen arbetar bättre.

Movicol dospåsar kan även användas för att lösa upp hårda avföringsklumpar som kan bildas vid svår förstoppning, så kallat fekalom.

I vilka former finns makrogol?

Läkemedlet finns som

 • pulver som är förpackat i dospåsar.
 • koncentrerad flytande läkemedel som ska spädas med vatten.

Läkemedlet kan köpas receptfritt. För barn finns makrogol i dospåsar som är receptbelagda.

Hur tar jag makrogol?

Ta läkemedlet med eller utan mat.

Dospåsar

Lös upp innehållet i en dospåse i ett halvt glas vatten.

Vid behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp åtta påsar i en liter vatten. När du har blandat till lösningen kan den täckas över och sparas i kylskåp i högst sex timmar.

Lösning

Det flytande läkemedlet ska spädas i vatten. Det mäts upp med den medföljande doseringskoppen eller ett teskedsmått. Den utspädda lösningen är hållbar i 24 timmar och ska förvaras övertäckt.

Flaskan ska förvaras i rumstemperatur. När flaskan öppnats är den hållbar i 30 dagar.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Vid långvarig förstoppning är en vanlig dosering 1 dospåse eller 25 ml av det flytande läkemedlet utspätt i 100 ml vatten 1-3 gånger om dagen.

Vid fekalom är en vanlig dosering 8 dospåsar per dygn. Samtliga påsar ska tas inom 6 timmar. Behandlingen kan behöva pågå upp till 3 dygn.

Använd inte läkemedlet i mer än två veckor om inte en läkare har rekommenderat det.

Att tänka på när du tar makrogol

Använd inte läkemedlet om du har någon skada eller sjukdom i tarmen, till exempel Crohns sjukdom, eller om du har kraftiga magsmärtor som kan tyda på tarmvred.

Om du under behandlingen skulle känna dig trött, törstig, andfådd eller svullna i kroppen, ska du sluta ta läkemedlet och kontakta läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär, till exempel lindrig diarré, gaser, smärta, illamående eller känna sig uppsvällda i magen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden