Madopark, Madopark Depot och Madopark Quick

Läkemedelsinformation

Madopark, Madopark Depot och Madopark Quick är ett läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen dopaminerga medel. Det verksamma ämnet är levodopa. Läkemedlet innehåller även ämnet benserazid, som minskar biverkningar och gör att hjärnan lättare kan tillgodogöra sig levodopa.

Recept och högkostnadsskydd

Madopark och Madopark Quick finns som tabletter i styrkan 100 milligram levodopa och 25 milligram benserazid. Madopark Quick mite tabletter finns i styrkan 50 milligram levodopa och 12,5 milligram benserazid. Madopark Depot är så kallade depåkapslar i styrkan 100 milligram levodopa och 25 milligram benserazid.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Om du har Parkinsons sjukdom har du brist på signalsubstansen dopamin, som behövs för att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Det leder bland annat till att rörelserna blir långsamma och skakiga.

För att motverka bristen på dopamin i hjärnan går det att tillföra dopamin utifrån. Men eftersom dopamin inte kan passera från kroppens blodomlopp in till hjärnan, får du i stället levodopa som passerar in i hjärnan och omvandlas till dopamin där. Benserazid motverkar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen och gör att mer levodopa kan passera in i hjärnan. Samtidigt minskar risken för att du ska få biverkningar av dopamin ute i kroppen.

Läkemedlet minskar besvär som till exempel skakningar, muskelstelhet, sväljsvårigheter, långsamma rörelser och svårigheter att påbörja rörelser.

Hur tar du läkemedlet?

Madopark tabletter kan sväljas hela eller delas.

Madopark Quick och Madopark Quick mite tabletter kan lösas i ett halvt glas vatten och på så sätt tas det verksamma ämnet upp snabbare i kroppen. De är även bra om du har svårt att svälja. Drick lösningen inom 30 minuter och rör om innan du dricker den. Det går även bra att svälja Madopark Quick och Madopark Quick mite tabletter hela med vatten.

Madopark Depot depåkapslar måste sväljas hela. Kapslarna är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut i kroppen långsamt och ha jämn verkan under en längre tid. Om du delar, krossar eller tuggar depåkapseln verkar läkemedlet för kraftigt och under för kort tid. Då ökar risken för biverkningar.

Läkemedlet bör helst tas 30 minuter före eller en timme efter måltid för att effekten ska bli så bra som möjligt. Om du mår illa eller känner av andra besvär från magen, vilket är vanligast i början av behandlingen, kan läkemedlet tas tillsammans med ett lätt tilltugg, till exempel ett kex.

Både tabletterna och depåkapslarna är fuktkänsliga och ska förvaras torrt.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Det är vanligt att börja ta en låg dos som sedan höjs gradvis tills du får bästa möjliga effekt. En vanlig dos i början av behandlingen är 50-100 milligram levodopa 1-2 gånger om dagen. Dosen ökas sedan gradvis, ofta upp till 400-500 milligram levodopa om dagen i regel uppdelat på fyra doser.

När du har behandlats med läkemedlet i flera år är det vanligt att en dos inte verkar tillräckligt bra fram till nästa gång du ska ta läkemedlet. Det innebär att du måste ta läkemedlet många gånger varje dygn.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har vissa hormonrubbningar som inte behandlas, som till exempel binjuremärgstumörer, hypertyreos som är ökad sköldkörtelfunktion eller Cushings syndrom som innebär att kroppen producerar för mycket binjurebarkshormoner. Använd inte läkemedlet om du har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom.

Om du har svåra sjukdomar i levern eller njurarna ska du inte använda läkemedlet. Du ska inte heller ta den om du är under 25 år.

Det är viktigt att du inte slutar med läkemedlet utan att ha rådgjort med din läkare. Om du slutar tvärt kan det leda till att du får höjt eller sänkt blodtryck, feber, påverkat medvetande eller muskelsvaghet som kan vara livshotande.

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket tröttare av läkemedlet ska du kontakta läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Undvika att ta Madopark tillsammans med

 • läkemedel som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan
 • läkemedel mot psykiska sjukdomar som innehåller till exempel levomepromazin, proklorperazin, haloperidol, flupentixol, perfenazin, klorprotixen eller zuklopentixol. Exempel på sådana läkemedel är Nozinan, Proklorperazin APL, Fluanxol, Trilafon dekanoat, Truxal eller Cisordinol
 • läkemedel som innehåller alimemazin, till exempel Theralen, som är lugnande och motverkar illamående och allergi
 • läkemedel mot tuberkulos som innehåller isoniazid, till exempel Rimactazid.

Ta inte Madopark vid samma tidpunkt som du tar läkemedel som innehåller järn. Det verksamma ämnet i Madopark binds till järn och det gör att upptaget av Madopark i kroppen minskar och att läkemedlet verkar sämre. Om du måste ta läkemedel som innehåller järn bör du ta det minst två timmar före eller efter Madopark.

Du ska heller inte ta Madopark Depot vid samma tidpunkt som vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, så kallade antacida, eftersom dessa kan minska verkan av Madopark Depot. Exempel på antancida är Novalucol, Novaluzid och Pepcid Duo,

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan till exempel få magbesvär som illamående, diarré och aptitlöshet. Några kan få störd hjärtrytm, sömnsvårigheter, ofrivilliga rörelser eller yrsel om man reser sig hastigt. En del kan få psykiska besvär som till exempel depression, förvirring eller hallucinationer.

Om du får biverkningar som är mycket besvärliga eller långvariga bör du kontakta läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kan du behöva pröva ett annat läkemedel.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller levodopa

Det finns andra läkemedel som innehåller levodopa. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i sig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller levodopa är

 • Dazonay
 • Duodopa
 • Flexilev
 • Levocar
 • Levodopa/Carbidopa
 • Levodopa/Benserazid
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone 
 • Pentiro
 • Sastravi
 • Sinemet
 • Stalevo.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden