Lungkollaps – pneumothorax

Lungkollaps, eller pneumothorax, innebär att det går hål på lungväggen så att luft från lungan läcker ut i den säck som omger lungan. Då faller lungan ihop helt eller delvis, och du får svårt att andas. En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv. En större lungkollaps behandlas på sjukhus. De allra flesta blir helt återställda.

En lungkollaps kan bero på många olika saker. Det är inte alltid säkert att man vet vad anledningen är. Det kan bero på att du har skadat bröstkorgen, till exempel om du har brutit ett revben. Lungan kan också kollapsa om en lungblåsa brister. 

Symtom på en lungkollaps

Symtom på lungkollaps:

  • Det gör ont i bröstkorgen när du andas.
  • Smärtan kommer plötsligt, men kan avta efter en tid.
  • Det kan kännas tungt att andas.

När ska jag söka vård?

Sök vård på en akutmottagning eller vårdcentral om du har mycket ont eller svårt att andas.

Ring 112 när det är bråttom och fara för livet. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv.

En större lungkollaps brukar behandlas med ett så kallat sugdränage. Det innebär att läkaren sätter in en slang genom huden i bröstkorgen. Först bedövas huden och den tunna plastslangen läggs in innanför bröstkorgen. Slangen kopplas sedan till en liten sugapparat som suger ut luft och håller lungan utspänd tills den läker.  

En del får stanna på sjukhuset i några dagar efter att sugdränaget har satts in. Vissa kan få åka hem med dränaget. Sedan får de komma tillbaka när dränaget ska tas bort.

Du kan behöva opereras om behandlingen inte hjälper, eller om du får lungkollaps flera gånger.

De allra flesta som får behandling blir helt återställda.

Det är viktigt att du kan förstå informationen
För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad händer i kroppen?

Lungorna sitter i lungsäckarna i bröstkorgen. För att lungorna ska hållas utspända finns ett visst undertryck i lungsäcken. Lufttrycket i lungsäcken förändras om det går hål på lungan eller lungsäcken. Då faller lungan helt eller delvis ihop.

Lungkollaps förekommer främst hos yngre personer som idrottar, hos långa smala personer och hos personer över 70 år.

Undersökningar och utredningar

Först lyssnar läkaren på lungan med ett stetoskop. Sedan kan diagnosen lungkollaps säkerställas med en lungröntgen

Komplikationer

Du som en gång har fått en lungkollaps har en ökad risk för att få en ny lungkollaps.

När en lunga faller ihop händer det att luft kommer in i lungan, men inte ut. Det kan leda till att även den andra lungan faller ihop. Det är mycket ovanligt att båda lungorna kollapsar. Om det händer är det livshotande, men om du får snabb behandling blir du bra igen.

Hur kan jag förebygga en lungkollaps?

Rökning ökar risken för lungkollaps. Det finns många vinster med att sluta röka. Läs mer om hjälp för att sluta röka.

Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app. För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden