Losartan

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet losartan används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt. De kan även användas vid njursjukdom orsakad av högt blodtryck i samband med typ 2-diabetes. De används vid förstorat hjärta till följd av högt blodtryck.

Losartan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Cozaar
 • Klomentan
 • Losarstad
 • Losartan Actavis
 • Losartan Aurobindo 
 • Losartan Jubilant
 • Losartan Krka
 • Losartan Mecical Valley
 • Losartan Mylan
 • Losartan Sandoz
 • Losartan Teva.

Vad är losartan?

Losartan används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt. De kan även användas vid njursjukdom orsakad av högt blodtryck i samband med typ 2-diabetes. De används vid förstorat hjärta till följd av högt blodtryck.

Losartan tillhör gruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallade angiotensin-2-antagonister.

I vilka former finns losartan?

Losartan finns som tabletter i styrkorna 12,5 milligram, 50 milligram och 100 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Blodgenomströmningen av njurarna minskar när blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt. För att njurarna inte ska fungera sämre kompenserar kroppen den minskade blodgenomströmningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Njurfunktionen förbättras, men istället får hjärtat arbeta mer, vilket i längden kan leda till att hjärtat pumpar sämre.

Läkemedlet losartan motverkar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen, vilket leder till att blodtrycket sjunker. Vid hjärtsvikt får hjärtat avlastning och behöver inte arbeta lika hårt. Vid försämrad njurfunktion som beror på högt blodtryck, leder blodtryckssänkningen till att njurarna avlastas. Då försämras inte njursjukdomen lika snabbt.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet och den varar upp till ett dygn. Blodtrycket sänks långsamt mer och mer. Det kan ta upp till sex veckor innan behandlingen ger den maximala effekten. Om du tar läkemedlet mot hjärtsvikt kan det dröja flera veckor innan du känner någon förbättring.

Hur tar jag losartan?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos vid högt blodtryck och hjärtsvikt är 50 milligram en gång om dagen. Vid hjärtsvikt är det vanligt att börja med en låg dos, 12,5 milligram en gång om dagen, som sedan ökas gradvis enligt instruktioner från läkaren.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du tar losartan

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du får behandling. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare genast om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Vid nedsatt njurfunktion bör läkemedlet användas med försiktighet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan bli trötta eller få huvudvärk.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller losartan och annat verksamt ämne

Det finns andra kombinationsläkemedel som innehåller losartan tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden