Losartan och hydroklortiazid i kombination

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnena losartan och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Losartan och hydroklortiazid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Cozaar Comp
  • Losarstad Comp
  • Losartan/Hydroklorotiazid Actavis
  • Losartan/Hydroklorotiazid Jubilant
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Teva
  • Marozid.

Vad är losartan och hydroklortiazid?

Losartan och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Losartan tillhör läkemedelgruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallad angiotensin-2-antagonister. Hydroklortizid tillhör läkemedelsgruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika.

I vilka former finns losartan och hydroklortiazid?

Losartan och hydroklortiazid finns som tabletter i olika styrkor. Mängden losartan är 50 eller 100 milligram, och mängden hydroklortiazid är 12,5 eller 25 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Blodgenomströmningen av njurarna blir försämrad när blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt. För att njurarna inte ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade blodgenomströmningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna.

Losartan minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. Det leder till att blodtrycket sjunker.

Hydroklortiazid är ett svagt urindrivande ämne som ökar utsöndringen av vätska ur kroppen. Det vidgar dessutom de mindre blodkärlen. Dessa egenskaper leder till att blodtrycket sänks. En tillsats av hydroklortiazid i låg dos räcker för att förstärka den blodtryckssänkande effekten av losartan. Den vätskedrivande effekten av denna dos hydroklortiazid är liten.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Hur tar jag losartan och hydroklortiazid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är en tablett en gång om dagen.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du tar losartan och hydroklortiazid

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som du har fått av läkaren, särskilt om det är första gången du får behandling. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare genast om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk.

Du som har diabetes kan upptäcka att dina blodsockervärden påverkas. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som du har kontakt med när det gäller din diabetes.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Hydroklortiazid passerar över i modersmjölken. Det inte klarlagt om losartan passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller losartan eller hydroklortiazid

Det finns andra läkemedel som innehåller losartan eller hydroklortiazid, antingen som enda verksamma ämne eller tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden