Loperamid

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet loperamid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Dimor
 • Imodium
 • Imolopera
 • Lopacut
 • Loperamid ABECE
 • Loperamid Apofri
 • Loperamid Evolan
 • Loperamid Mylan.

Vad är loperamid?

Loperamid används mot diarré, till exempel turistdiarré eller annan tillfällig diarré. Läkemedlet kan också användas exempelvis vid kronisk diarré och efter tarmoperationer om en läkare har rekommenderat det.

I vilka former finns loperamid?

Loperamid finns som tabletter, munsönderfallande tabletter och kapslar.

Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Så här fungerar loperamid

Tarmen rör sig hela tiden och driver på så sätt tarminnehållet framåt. Loperamid minskar dessa tarmrörelser så att det tar längre tid för födan att passera genom tarmen. Då hinner mer vatten sugas upp från tarminnehållet. Avföringen blir fastare och du får mindre behov av att tömma tarmen. Dessutom minskar läkemedlet den ökade utsöndringen av vätska in i tarmen vid diarré.Loperamid påverkar inte orsaken till diarrén.

Du bör kontakta läkare om diarrén inte har blivit bättre efter två dagars behandling.

Hur tar jag loperamid?

Tabletterna bör sväljas hela eftersom det verksamma ämnet smakar illa.

Lägg den munsönderfallande tabletten på tungan. Tabletten löses upp i munnen och kan sväljas utan vatten. Munsönderfallande tabletter är mycket fuktkänsliga och ska därför förvaras i folieförpackningen. Ta tabletten direkt efter att den har tagits ur förpackningen.

Kapslarna bör sväljas hela eftersom det verksamma ämnet smakar illa. Om du har svårt att svälja kapslarna kan du tömma ut innehållet och svälja det med mycket vätska.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Tabletter och munsönderfallande tabletter

Dosering för vuxna och ungdomar över 12 år är:

Vid tillfällig diarré börjar du med 2 tabletter och tar sedan 1 tablett efter varje nytt avföringstillfälle om diarrén fortsätter. Det ska gå 2-3 timmar efter första dosen innan du tar en ny dos. Ta inte mer än 8 tabletter per dygn och du ska inte använda läkemedlet mer än två dygn utan att en läkare har rekommenderat det.

En vanlig dos vid kronisk diarré är 1-2 tabletter om dagen. Ta inte mer än 8 tabletter per dygn.

Barn under 12 år ska inte använda läkemedlet utan att en läkare har rekommenderat det.

Kapslar 

Dosering för vuxna och ungdomar över 12 år är:

Vid tillfällig diarré börjar du med 2 kapslar och tar sedan 1 kapsel efter varje nytt avföringstillfälle om diarrén fortsätter. Det ska gå 2-3 timmar efter första dosen innan du tar en ny dos. Ta inte mer än 8 kapslar per dygn och du ska inte använda läkemedlet mer än två dygn utan att en läkare har rekommenderat det.

En vanlig dos vid kronisk diarré är 1-2 kapslar om dagen. Ta inte mer än 8 kapslar per dygn.

Barn under 12 år ska inte använda läkemedlet utan att en läkare har rekommenderat det.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet vid den tidpunkt du brukar ta den, ska du ta nästa dos så snart du kommer på det och sedan fortsätta som vanligt. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder loperamid

Om du har hög feber eller blod i avföringen ska läkemedlet inte användas utan att orsaken först utretts och om möjligt behandlats. Läkemedlet ska inte användas vid allvarliga tarminflammationer, till exempel svåra attacker av ulcerös kolit.

När du har diarré förlorar du mycket vätska. Det är därför viktigt att du dricker mycket för att ersätta den förlorade vätskan.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder loperamid. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan till exempel få gaser i magen, förstoppning, eller illamående. En del kan få ont i huvudet eller yrsel.

Om du använder loperamid under längre tid och får förstoppning kan dosen vara för hög. Rådgör med din läkare om att pröva en lägre dos.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet, men det kan finnas risk för att fostret påverkas. I enstaka fall kan det ändå finnas anledning att använda läkemedlet under graviditet om läkaren bedömer att det skulle medföra en alltför stor risk att inte behandla diarrén.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Andra läkemedel som innehåller loperamid och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller loperamid tillsammans med dimetikon mot gaser i magen. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är

 • Dimor Comp
 • Imodium Plus
 • Imolopesim.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden