Ljusterapi blev en tydlig vändpunkt för Kristina i höstens och vinterns själsliga mörker

När höstens mörker kommer känns det själsligt tungt för många. Då blir ljusterapi en vändpunkt ur det själsliga mörkeret. I Lokaltidningen skriver Livia Bergvall om sitt möte med Kristina Hansson som efter flera år av säsongsbunden depression provade på ljusterapi. Något hon sedan dess aldrig ångrat. Redan efter första dagen märkte Kristina skillnad, som att vända på en hand, berättar hon.

Under det mörka höst- och vinterhalvåret är det många som söker hjälp för depressioner. Genom ljusterapi ser de stora påtagliga resultat. Men hur fungerar ljusterapi egentligen? Livia Bergvall på Lokaltidningen besökte ljusterapin på Vuxenpsykiatrimottagningen i Trelleborg för att helt enkelt få veta mer. Där berättade Mikaela Jägsell, ansvarig för ljusterapin, att både de som har diagnosen SAD, alltså säsongsbunden depression, men också andra med depressioner får komma hit via en läkarremiss.

Först kommer man hit för ett samtal och utifrån detta påbörjas en grundbehandling. Behandlingen pågår under tio dagar i följd med två timmar per tillfälle. Därefter görs en underhållsbehandling där patienterna får komma beroende på sitt behov. Rent praktiskt går Ljusterapin ut på att man under två timmar sitter i ett ljust rum. Allt är inrett i vitt och under dessa timmar kan man ägna sig åt allt som att läsa eller dricka kaffe och småprata. Enda kravet är att man har ögonen öppna och inte små-slumrar, säger Mikaela Jägsell.

Ljusterapin påverkar tallkottkörtelns produktion av kroppens vakenhormon och vi blir piggare och får mer energi. Per Granvik som är tillförordnad verksamhetschef fyller i med att poängtera att det är något vi kan se på dem flesta när våren kommer. Vi kommer ut och mår bättre när vi får mer ljus. För Kristina Hansson med SAD, säsongsbunden depression i flera år, blev ljusterapin en vändpunkt. Hon berättar hur hon ofta ställer sig frågan varför hon inte prövade ljusterapi tidigare. Hon vill minnas att hon läste om det i någon tidning och sedan valde att prova. Kristina har behandlats med läkemedel i många år. Tack vare att hon nu funnit ljusterapin kan hon minska på sina mediciner. Redan efter första dagen märkte hon stor skillnad. Kraften kom tillbaka och hon kunde både putsa fönster och minska sina mediciner. Helt fantastiskt kvittrar en glad Kristina då hon berättar sina erfarenheter för Lokaltidningens Livia Bergvall

 

Publicerat 2015-11-05, Redaktionen