Lithionit

Läkemedelsinformation

Lithionit är ett läkemedel som framför allt används för att förebygga återkommande perioder av mani och depression vid bipolär (manodepressiv) sjukdom. Lithionit används också för behandling av akuta maniska tillstånd. Ibland kan läkemedlet användas vid svårbehandlad depression, som tillägg till annan behandling.

Lithionit tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är litium.

Lithionit finns som långverkande så kallade depåtabletter och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Om du har bipolär sjukdom är halterna av signalsubstanser i hjärnan förändrad.

Det är inte helt klarlagt hur litium verkar, men antagligen påverkar ämnet natrium- och kaliumbalansen i hjärnans nervceller. Då påverkas i sin tur halterna av signalsubstanser i hjärnan, och besvären vid bipolär sjukdom, det vill säga mani eller depression, dämpas.

Litium har en god förebyggande effekt mot återfall i mani eller depression vid bipolär sjukdom.

Vid behandling av akuta tillstånd tar det någon vecka innan du märker någon effekt. Om du får läkemedlet för att förebygga bipolär sjukdom tar det längre tid, ibland kan det dröja upp till två år innan du får full effekt.

Hur tar du läkemedlet?

Det verksamma ämnet är inbakat i ett slags plastskelett, inuti depåtabletten. Det gör att ämnet kommer ut i kroppen långsamt. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet, med så få biverkningar som möjligt. Det tomma plastskelettet faller oftast sönder i mag-tarmkanalen, men kan ibland synas i avföringen.

Depåtabletterna ska sväljas hela. Eftersom de är utformade för att ge en jämn och långvarig verkan får de inte delas, krossas eller tuggas, eftersom du då kan få i dig för mycket av det verksamma ämnet på en gång.

Du tar tabletterna med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Det kan vara en fördel att ta läkemedlet tillsammans med mat. På så sätt kan du minska eller undvika besvär från mage eller tarm.

Skillnaden mellan den mängd litium som ger önskad effekt hos en person och den dos som kan ge allvarliga biverkningar är liten. Därför är det viktigt att du tar tabletterna på fasta klockslag enligt läkarens ordination.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen är olika från person till person, och den bestäms med hjälp av upprepade mätningar av mängden litium i blodet. Du får lämna blodprov med jämna mellanrum under hela behandlingsperioden för att kontrollera att du får rätt dos.

Dosen trappas gradvis upp tills läkemedlet börjar verka.

Om du glömt ta en tablett vid något tillfälle ska du inte ta fler tabletter vid nästa doseringstillfälle utan fortsätta som vanligt.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du ska inte använda läkemedlet om du har vissa sjukdomar, till exempel njursjukdom, hjärt- kärlsjukdom eller rubbad salt- och vätskebalans i kroppen.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel epilepsi eller andra krampsjukdomar eller muskelsjukdomen myastenia gravis. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos du ska ta.

Du ska kontakta läkare för extra kontroll om du får sjukdomar med feber och svettningar eller om du får långvarig diarré eller kräkningar.

Du får inte ändra dina matvanor för mycket efter det att du tillsammans med läkaren provat ut rätt dos. Framför allt får du inte ändra mängden salt i maten, eftersom det kan påverka mängden litium i blodet. Mer salt kan öka kroppens utsöndring av litium och därmed minska mängden litium i blodet, och tvärtom. Stora mängder kaffe och te kan också försämra läkemedlets verkan genom att minska litiumhalten i blodet.

Att få för hög litiumnivå är allvarligt. Symtom på det är att du blir sömnig, slö, får svårt att koncentrera dig, muskelsvaghet, grova skakningar i händerna, sluddrigt tal, illamående, diarré och magsmärtor. Vid sådana symtom ska du omedelbart kontakta läkare.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda litium samtidigt med antipsykotiska läkemedel som innehåller sertindol, till exempel Serdolect.

Du ska inte använda litium samtidigt med vissa läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID, till exempel Ipren och Diklofenak. NSAID minskar utsöndringen av litium i urinen. Det kan göra att du får för höga halter av litium i kroppen.

Du kan få sänkt halt av litium i kroppen om du tar Lithionit tillsammans med läkemedel som innehåller natriumbikarbonat, till exempel Gaviscon, Samarin eller vissa läkemedel mot förstoppning, till exempel Movicol och Laxido.

Biverkningar

En del personer kan bli mer törstiga och kissa mer än vanligt. Vissa kan bli svullna i kroppen eller gå upp i vikt. För att förhindra att du går upp i vikt bör du undvika kaloririka drycker och mat.

Några kan bli till exempel darrhänta och känna sig trötta i armar och ben. En del kan få magbesvär, som till exempel diarré, illamående eller magont, speciellt under de första veckorna av behandlingen. Magbesvär kan minska om du tar läkemedlet tillsammans med mat. Vissa kan få akneliknande utslag eller försämrad koncentrations- och reaktionsförmåga.

Läkemedlet kan påverka hur sköldkörteln fungerar. Därför bör sköldkörteln kontrolleras regelbundet med hjälp av blodprover.

Flera av biverkningarna kommer i början av behandlingen. De försvinner ofta av sig själv efter ett tag. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden