Licensläkemedel eller Extemporeläkemedel – vad är det?

 

I möjligaste mån försöker förskrivare att förskriva av Läkemedelsverket godkända läkemedel, det är mest rationellt sett till kostnad, tillgänglighet och ger minst administration. Men ibland så går inte det, då är det tur att det finns:

  • Licensläkemedel samt
  • Extemporeläkemedel

 

Licensläkemedel

Vissa läkemedel är inte godkända i Sverige, men väl i andra länder. Om det är så att det inte finns några godkända läkemedelsalternativ i Svcrige, kan läkaren eller veterinären förskriva ett så kallat ”licensläkemedel”.

 

Se Läkemedelsverkets definition:

”Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta dvs. apoteket har erhållit en beviljad licens.”

 

Läkemedelsverket beviljar (eller avslår), förskrivarens (läkare, tandläkare, eller veterinärs) ansökan om att behandla med ett licensläkemedel. Beviljas licensen så är den, liksom vanliga recept, giltigt ett år från utfärdandet.

 

Har du fått en licens på ett läkemedel, så kommer det att vara giltigt på det apotek som har skickat ansökan, men även på andra apotek inom samma apotekskedja.

 

Extemporeläkemedel

Ibland kan det vara så att det i ett etablerat och godkänt läkemedel finns ett hjälpämne (exempelvis färgämne, eller bindemedel för tablett) som du är allergisk mot. I det fallet så kan förskrivaren förskriva ett s.k. extemporeläkemdel, ett läkemedel som tillverkas mot beställning och som kan individanpassas.

 

Dessa läkemedel är oftare dyrare än godkända läkemedel, och kan ha en eller ett par dagars extra leveranstid, beroende på hur enkla de är att tillverka.

 

Får även veterinärer förskriva extemporeläkemedel och licensläkemedel?

Ja, absolut, det får dem – de får även förskriva s.k. humanläkemedel – om det är för djur.