Levofloxacin tabletter

Läkemedel i form av tabletter som innehåller det verksamma ämnet levofloxacin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Levofloxacin Krka
  • Levofloxacin Mylan
  • Levofloxacin Orion
  • Tavanic.

Vad är levofloxacin?

Levofloxacin är bakteriedödande och tillhör en grupp av antibiotika som kallas kinoloner. Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier.

Levofloxacin används för att behandla urinvägsinfektion, lunginflammation, infektioner i hud- och mjukdelar samt vid en akut försämring av kronisk luftrörskatarr som är orsakad av bakterier.

Så här fungerar levofloxacin

Levofloxacin förhindrar att bakterierna delar sig och då kan de inte föröka sig.

Du bör känna dig bättre inom tre dygn om du har luftvägsinfektion och ett par dygn om du har urinvägsinfektion. Gör du inte det ska du ta kontakt med läkaren igen.

I vilka former finns levofloxacin?

Levofloxacin finns som tabletter, ögondroppar och lösning som du andas in. Denna text beskriver tabletterna. Läkemedlet är receptbelagt.

Hur använder jag levofloxacin?

Du kan dela tabletterna, men du ska inte krossa dem.

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat. Om du får diarré eller blir illamående kan du pröva att ta läkemedlet tillsammans med en måltid.

Alkohol påverkar inte effekten av levofloxacin.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Det är vanligt att ta levofloxacin en till två gånger om dagen. Behandlingstiden varierar beroende på vilken sjukdom du behandlas för.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Att tänka på när du använder levofloxacin

Barn och ungdomar som fortfarande växer ska inte använda levofloxacin. Du ska inte heller använda läkemedlet om du har epilepsi.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

När du tar levofloxacin kan huden bli mer känslig för solljus. Det kan finnas risk för kraftiga hudreaktioner om du utsätts för starkt solljus. Därför ska du undvika starkt solljus, solning och solarier under behandlingstiden.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Levofloxacin kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel eller naturläkemedel du använder innan du tar levofloxacin.

Följande läkemedel ska du inte ta vid samma tidpunkt som levofloxacin, men du kan ta dem med en viss tids mellanrum:

  • Levofloxacin ska du ta minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie, Gaviscon och Andapsin.
  • Levofloxacin och läkemedel som innehåller kalcium eller järn ska du ta med minst 2 timmars mellanrum.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär, till exempel må illa och få lös avföring. Om du får problem med magen kan du pröva att ta läkemedlet tillsammans med en måltid.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

När du behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning.

Graviditet och amning

Du ska inte använda levofloxacin när du är gravid eller ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden