Levitra

Levitra är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet.

Levitra tillhör en grupp läkemedel som kallas PDE5-hämmare. Det verksamma ämnet är vardenafil.

Levitra finns som tabletter i styrkorna 5 milligram, 10 milligram och 20 milligram. Läkemedlet är recepbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Levitra hämmar ett särskilt enzym i kroppen som kallas fosfodiesteras typ 5. Det leder till att blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod. Du får ingen effekt av Levitra utan sexuell stimulering.

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme till en timme. Möjligheten att få stånd när du blir sexuellt stimulerad kvarstår vanligen upp till 5 timmar efter att du har tagit tabletten.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletterna med lite vatten en halvtimme till en timme före ett samlag. Om tabletten tas i samband med en måltid kan det ta längre tid innan läkemedlet börjar fungera.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är 1 tablett på 10 milligram en halvtimme till en timme före ett samlag. Dosen kan behöva höjas till 20 milligram eller sänkas till 5 milligram. Ta inte mer än en dos under ett dygn.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du använder Levitra

Levitra får inte kombineras med så kallade nitrater som används för att lindra kärlkramp. Du riskerar då att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Eftersom läkemedlet finns kvar i kroppen är det farligt att ta nitrater även en tid efter du har använt Levitra. Om du får bröstsmärtor under eller efter ett samlag ska du alltså inte ta nitrater utan omedelbart kontakta läkare.

Det är också mycket farligt att kombinera Levitra med amylnitrit. Effekten kan bli densamma som för nitrater, det vill säga du kan få ett kärlkrampsanfall eller få en hjärtinfarkt. Amylnitrit är från början ett hjärtläkemedel men används inte längre i Sverige. Det förekommer att amylnitrit används som drog, så kallade poppers.

Använd inte läkemedlet om du har en sjukdom som gör att du bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Använd inte läkemedlet om du har allvarligt nedsatt leverfunktion eller allvarligt nedsatt njurfunktion som kräver dialys.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Kombinera inte Levitra med följande läkemedel:

  • nitrater, till exempel glycerylnitrat
  • hiv-proteashämmare, till exempel läkemedel som innehåller ritonavir.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder sildenafil. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Använd inte Levitra samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, utan att en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, illamående, yrsel, nästäppa eller rinnande näsa.

Graviditet och amning

Levitra ska inte användas av kvinnor. Du kan använda läkemedlet om din partner är gravid eller ammar. Det går också bra att använda läkemedlet om du planerar att skaffa barn.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden