Lederspan

Läkemedelsinformation

Lederspan är ett långverkande kortisonläkemedel som används när man har en inflammation som till exempel ledgångsreumatism.

Medicinen tillhör gruppen glukokortikoider, som i dagligt tal kallas kortison, och det verksamma ämnet är triamcinolon.

Recept och högkostnadsskydd

Lederspan finns som vätska som man får med en spruta. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Det kroppsegna hormonet kortisol bildas i binjurarna. Det verksamma ämnet i läkemedlet fungerar på samma sätt som kroppens eget kortisol. Kortisol är ett stresshormon som har många olika effekter i kroppen. Det är viktigt för kroppens försvar mot påfrestningar som till exempel skador, infektioner och allergier. Kortisol behövs även för ämnesomsättningen.

Läkemedlet minskar inflammation.

Hur får man medicinen?

Man får medicinen av sjukvårdspersonal. Medicinen sprutas in i leder och kring senfästen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar från person till person och beroende på vilken led som behandlas.

Viktigt

Efter att man har fått behandling i en led brukar man rekomenderas att vara i stillhet upp till 12 timmar. Om man har fått behandling i ett knä kan det vara bra att vara i stillhet upp till 24 timmar.

Om man får feber eller andra tecken på infektion efter behandlingen bör man inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom medicinen kan dölja symtom på infektioner.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Man ska inte använda medicinen om man tar läkemedel mot hiv som innehåller ritonavir, till exempel Norvir.

Om man ska vaccinera sig bör man tala om för läkaren att man behandlas med kortison.

Biverkningar

Biverkningar av kortison beror på hur stor dos man får. När man får sprutor mot till exempel inflammerade leder är dosen ofta lägre jämfört med när man får tabletter. Det gör att man får mindre biverkningar. När man behandlas med kortison under kort tid, eller som engångsbehandling, är det ovanligt att man får biverkningar. Biverkningar kommer framför allt om man behandlas under en lång tid med höga doser kortison.

Ibland kan man direkt efter sprutan bli mer svullen och få ont eller känna värme i den led som behandlats. Dessa symtom brukar gå över inom något dygn. Om man får mer ont, sämre rörlighet i lederna med feber och illamående, bör man kontakta läkare. Man kan få mensrubbningar av medicinen.

Kortison minskar kroppens känslighet för insulin. Det kan ibland leda till utveckling av diabetes. Om man redan har diabetes krävs ofta extra intensiv behandling av diabetessjukdomen under hela kortisonbehandlingen.

Kortison kan ha många biverkningar, men samtidigt är det ett mycket effektivt läkemedel som har snabb och god verkan på många symtom.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Exempel på andra sprutor som innehåller triamcinolon är Kenacort-T.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden