Lariam

Lariam är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria.

Lariam finns som tabletter och innehåller det verksamma ämnet meflokin. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Malaria är en sjukdom som sprids mellan människor av myggor. Myggorna sticker och överför därmed parasiter till blodet. Det verksamma ämnet i Lariam dödar parasiterna. Du som tar läkemedlet i förebyggande syfte dödar på så sätt parasiterna innan du blir sjuk i malaria.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletterna med ett glas vatten, helst tillsammans med mat. Tabletterna bör sväljas hela eftersom det verksamma ämnet smakar illa. Om du har svårt att svälja tabletterna kan du dela eller krossa dem och blanda med lite söt sylt, mat eller mjölk precis innan du tar läkemedlet. Var nog med att få i dig hela dosen.

Läkemedlet är fuktkänsligt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosering för att förebygga malaria

En vanlig dos för att förebygga malaria är 1 tablett per vecka. Ta alltid veckodosen på samma veckodag. Dosen till barn bestäms av läkare.

Så här tar du dina tabletter:

  • Ta läkemedlet helst tre veckor innan du kommer till området. Då hinner du oftast upptäcka om du får biverkningar som gör så att du måste sluta med läkemedlet. 
  • Ta läkemedlet varje vecka under hela vistelsen.
  • Fortsätt att ta läkemedlet i ytterligare fyra veckor efter att du lämnat området, för att vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

Du kan bli sjuk i malaria om du avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt. Om du glömmer en dos ska du ta nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan enligt det ordinerade doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att ersätta en glömd dos.

Om jag har kräkningar

Du kan ta ytterligare en tablett om du kräks inom 30 minuter efter att du har tagit läkemedlet. Om du kräks efter 30 till 60 minuter tar du en halv tablett. Det beror på att det är osäkert om tabletten hinner tas upp av kroppen när du kräks och skyddet mot malaria kan minska.

Dosering vid behandling av malaria

Du som har insjuknat i malaria får dosen bestämd av en läkare.

Att tänka på när du tar Lariam

Inget malarialäkemedel är absolut säkert och därför är det bra att även skydda dig mot malariamyggans stick. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten och myggmedel med kräm eller sprej på huden kan hjälpa. Genom att sova under ett myggnät eller med luftkonditionering i rummet kan du minska risken att bli stucken.

Du kan få malaria även om du gjort allt du kan för att undvika smitta. Efter ett myggstick med parasiter tar det minst en vecka innan sjukdomen bryter ut. Vid vissa typer av malaria kan det ta lång tid innan du får symtom. Det kan vara månader eller till och med år efter att du blivit smittad. Sök vård direkt om du får hög feber inom tre månader efter att du har varit i ett område med malariarisk. Om du behöver söka vård är det viktigt att du berättar att du har varit i ett område med malariarisk.

Om du har andra sjukdomar

Berätta för läkaren om du har eller har haft epilepsi, svåra leverproblem eller psykiska besvär, till exempel depression eller ångest. Du ska då inte ska använda Lariam för att förebygga malaria.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Lariam tillsammans med följande läkemedel:

  • Läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan och Rifadin.
  • Medel som innehåller johannesört.

Om du tar någon av dessa preparat kan effekten av Lariam minska.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan bli yra och få balansrubbningar. Andra kan få magbesvär som illamående, diarré eller ont i magen. Vissa kan få ont i huvudet eller få sömnstörningar.

Sluta ta läkemedlet och kontakta en läkare om du under den förebyggande behandlingen känner oförklarlig oro, panikattacker, depression, rastlöshet, förvirring eller om du får svårt att hålla balansen. Det är ovanligt men dessa symtom kan leda till mer allvarliga tillstånd, exempelvis epileptiska anfall eller psykos.

Det går sannolikt bra att ta Lariam även nästa gång om du har tagit det tidigare utan problem. Då kan du börja senast ankomstdagen.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet under första tredjedelen av graviditeten. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om läkemedlet påverkar fostret under den här perioden och i så fall hur det gör det. Du som kan bli gravid bör använda ett effektivt preventivmedel under förebyggande behandling med Lariam samt under tre månader efter den sista tabletten.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att en liten del av det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden