Läkemedelsnotan spås öka till 1,4 biljarder USD år 2020

IMS, sammanställer statistik för läkemedel. Nyligen, har de för Bloomberg presenterat en rapport som beskriver att hälso- och sjukvårdens kostnader stiger i takt med att nya läkemedel introduceras mot mer sällsynta cancerformer och andra sällsynta sjukdomar. Till och med 2020, så förväntas läkemedelskostnaden i världen öka till svindlande 1,4 biljarder dollar.

 

Lejonparten av den kostnaden, omkring 110 miljarder dollar, står cancerläkemedel för, därefter följer läkemedel mot autoimmuna sjukdomar samt behandlingar för Hepatit C. Den sistnämnda sjukdomen går nu till och med att behandla, vilket inte var fallet för bara ett par år sedan.

 

Anledningen till att läkemedel för mer ovanliga tillstånd kostar mer, är så klart för att det finns en mindre patientvolym. Så att kostnaden per behandling blir högre för tillstånd med samma svårighetsgrad.

 

I förhållande till läkemedelskostnader så prognosticeras det att USA är den största marknaden, med 41% i marknadsandel. Kina förväntas stå för 11%.

 

Företaget, har även gjort en framtida uppskattning om att cirka 45 nya läkemedel kommer att tillkomma per år nästkommande 5-årsperiod. Majoriteten av dessa förväntas licenseras för områdena cancer och sällsynta sjukdomar.

 

En mer utförlig rapport finns här!

 

Publicerad 2015-11-19, Redaktionen