Reviderat och utökat kapitel om olagliga läkemedel

Reviderat och utökat kapitel om olagliga läkemedel

2017-09-06 10:35

Vi har publicerat en reviderad version av kapitlet Olagliga läkemedel och olämpliga självtester.

Kapitlet har nu utökats med information om självtester i och med att utbudet av olika typer av självtester har ökat markant på senare år.