Kapitlet Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel har uppdaterats

Kapitlet Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel har uppdaterats

2016-02-01 13:30

Uppdateringarna gäller i huvudsak Tabell 1 och Tabell 2.

Länk till kaptitlet: Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel