Subvention utanför läkemedelsförmånen

Alla landsting i Sverige har egen bestämmanderätt att subventionera läkemedel som inte är allmänt subventionerade via TLV.

I korthet, finns tre olika grupper som berörs:

  • Övriga landstingssubventioner
  • Smittskyddsläkemedel
  • Läkemedel till asylsökande

Övriga landstingssubventioner
Landstingen subventionerar vissa läkemedel och andra varor som inte ingår i den vanliga läkemedelsförmånen. I denna grupp finns preventivmedel för ungdomar och läkemedel för psykiskt sjuka vuxna. Det finns variationer mellan landstingen i vad som subventioneras och hur mycket du får betala själv. Därför måste du gå in och se hur det ser ut i ditt landsting för att få mer information.

Smittskyddsläkemedel

Smittskyddsläkemedel är läkemedel som expedieras kostnadsfritt till personer för att minska smittrisk vid s.k. allmänfarlig sjukdom. Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen, men är kostnadsfri för dig. Samma regler gäller i alla landsting.

Läkemedel till asylsökande

Asylsökande med ett giltigt LMA-kort (lag om mottagande) får sina läkemedel subventionerade av migrationsverket. De betalar 50 kr i egenavgift per tillfälle som de
hämtar ut läkemedel på apoteket.

Vill du veta mer, läs här!