Prissättning av läkemedel

Ett läkemedel kan antingen vara inom eller utanför läkemedelsförmånen. Huruvida ett läkemedel ingår i förmånen eller inte avgör läkemedlets prissättning. Om läkemedlet (eller förbrukningsvaran) ingår i läkemedelsförmånen, så är det myndigheten Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om läkemedlets pris. Praktiskt går det till så att läkemedelsbolaget skickar in ett underlag till myndigheten tillsammans med ett pris, och TLV kan välja att bifalla eller avslå ansökan. I TLV:s beslut om pris så tar de utgångspunkt från dessa principer:

  • kostnadseffektivitetsprincipen – kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter
  • behovs- och solidaritetsprincipen – de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper
  • människovärdesprincipen – vården ska respektera alla människors lika värde

För de läkemedel som är utsatta för generisk konkurrens (där patent utgått) skickar läkemedelsbolagen in nya ansökningar varje månad. Detta eftersom vi i Sverige har ett utbytessystem med månadens vara för generiska läkemedel.

 

För alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen så kan man se det fastslagna priset här, om man är osäker på vad det kostar. Det samma gäller för vissa förbrukningsartiklar.

 

Om läkemedlet inte ingår i läkemedelsförmånen, så sätter apoteket priset. Priset kan därför skilja mellan olika apotek. Läkemedel som det alltid är fri prissättning på är djurläkemedel (som alltså ingår i läkemedelsförmånen), samt de läkemedel som brukar benämnas livsstilsläkemedel (exempelvis läkemedel mot fetma, erektionsproblem). Men även andra läkemedel kan så klart vara utan läkemedelsförmån och ha fri prissättning.

Vissa läkemedel, såsom läkemedel för Malaria, kan vara både subventionerad och osubventionerad, beroende på mål med behandling. I fallet Malaria, så är läkemedlet Malarone®, subventionerat vid behandling av aktiv Malaria, men inte subventionerat om det används i förebyggande syfte.

Det finns även specialfall då enskilda landsting själva kan välja att subventionera läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Detta är vanligt framförallt för p-piller, där det pris som en patient betalar kan skilja sig åt beroende på var du bor. Mer information om skillnader i olika landsting, och vad som gäller i ditt, kan du se genom att klicka dig fram vid denna länk här!