Passar mina läkemedel ihop?

Förutom att ge ändamålsenlig, individanpassad och producentobunden rådgivning, så är apotekens viktigaste uppgift att säkerställa att läkemedlen passar tillsammans. Detta är även något som förskrivaren ska kontrollera, och som dubbelkontrolleras av apoteken.

 

Det finns olika hjälpmedel för att kontrollera så att läkemedlen inte krockar med varandra. Bland annat spå kan du som kund på apoteket efterfråga att farmaceuten (apotekare eller receptarie) gör en s.k. EES-körning. Alla apotek ska idag ha tillgång till EES, som är ett elektroniskt beslutsstöd, utvecklat ifrån en amerikansk programvara.

 

För att farmaceuten ska kunna använda EES, så måste du som kund, lämna ditt samtycke till apoteket. Detta måste du endast göra vid ett tillfälle.

 

EES, kan göra farmaceuten och dig uppmärksam på olika saker, såsom dosering, om läkemedlet passar för åldern, ditt kön, etc. När det gäller huruvida läkemedel krockar med varandra, så finns det olika nivåer, av betydelser och vetenskaplig dokumentation.

 

”De lägre nivåerna”, har i regel inte någon klinisk relevans, men det finns varningar, där förskrivare eller farmaceut, kan behöva konsulteras om inte interaktionen tidigare är bedömd. För i vissa fall, så kan det vara så att det finns en allvarlig krock, men att det inte finns något bra alternativ. Risk måste hela tiden vägas mot nyttan av behandlingen. Har du frågor, så tveka inte att ställa en extra fråga till din förskrivare eller farmaceut, de är till för dig!

 

För dig som är vetgirig, och vill ha med dig ett underlag till din nästa kontakt med förskrivare eller apotek, så kan du skapa ett konto här för att söka på dina läkemedel, och huruvida de passar. Kom ihåg att inte göra några förändringar i din behandling själv utan kontakt med förskrivare!

 

Om du är osäker på vad du har för läkemedel, begär ut ett ”Mina sparade recept” på ditt apotek (visar aktuella recept – och behöver inte vara fullständigt), eller fråga din förskrivare.