Mer information om läkemedel

Här är länkar där du kan lära dig mer om läkemedel. Målsättningen är att här ha den bästa länksamlingen kring information om läkemedel. Hör därför av dig till redaktionen om du vill ge tip på sidor som bör ligga här och som vi har missat.

 

 

Sidor mer mycket information om läkemedel. 

 

 

 

Myndigheter på området

www.tlv.se

www.socialstyrelsen.se

www.lakemedelsverket.se