Läkemedelsförmånen

För personer som inte betalar mer än 1100 kr (lägsta nivån på förmånstrappan) för en årsförbrukning av läkemedel så spelar inte förmånsreglerna någon roll. Du betalar då fullt pris själv. Förmånstrappan, går ut på att du betalar mindre procentuellt på varje trappsteg, upp tom. 2 200 kr på ett år (12-månadersperioden börjar vid första inköpet). Allt över 2 200 kr under 12 månader betalar landstinget.

Du betalar fullt pris för dina läkemedel upp till 1 100 kronor. Därefter träder rabattsystemet in:

  • Mellan 1 100 kronor och 2 100 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 2 101 kronor och 3 900 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 3 901 kronor och 5 400 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden.

I bilden nedanför, visas samma sak som beskrivs i ord ovanför.

Trappan

Bild 1. Från TLV som beskriver “läkemedelsförmånstrappan”.

Barn

Alla barn under 18 år och som bor i samma familj räknas ihop och har ett gemensamt högkostnadsskydd. Din sammanlagda kostnad för dina barns mediciner blir alltså aldrig högre än 2200 kronor* per tolvmånadersperiod. Säg till på ditt apotek så att de ”kopplar barnen”, så att kostnaden räknas samman.

Från och med 1 januari 2016, så har Regeringen lovat att det ska bli grattis läkemedel för alla barn under 18 år.

Läkemedel utanför läkemedelsförmånen

Det finns idag tre områden: övriga landstingssubventioner, smittskydd och läkemedel till asylsökande, som subventioneras av landsting utanför läkemedelsförmånen, läs mer här!