Finns läkemedlet hos apoteket?

Du har som patient och apotekskund lagstadgad rättighet att få hjälp av apotek med att hitta ditt läkemedel på ett annat apotek, om det apotek du är inne på eller har kontakt med via telefon ej har läkemedlet i lager. Så här står det i lagtexten i Lagen om handel med läkemedel:

 

“i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om på vilket eller vilka öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns för försäljning.”

 

Med tillståndsinnehavare menas här apotek.

 

Lagen om handel med läkemedel slår även fast apotekens leveransskyldighet:

 

”Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.”

 

Apoteken har alltså leveransskydlighet på alla läkemedel som är förskrivna på recept (oavsett förmånsstatus), samt övriga varar (exempelvis förbrukningsartiklar, såsom stomipåsar, kompresser, diabetes hjälpmedel, etc) som ingår i läkemedelsförmånen.

 

Via www.fass.se samt www.sverigesapotek.se så finns nu möjlighet att gå in och kontrollera lagerstatus på i stort sett alla apotek i Sverige (ett trettiotal entreprenörer är ej synliga med lager, men väl med kontaktdetaljer).   Går du in med din telefon på m.fass.se samt söker upp läkemedlet, så kan du få träff via geopositioning (funkar även med vissa datorer, beroende på inställningar) vilket apotek som har ditt läkemedel i lager och som är öppet och ligger närmast dig.

 

Vissa läkemedel är undantagna i lagerstatuslösningen nämligen extemporeläkemedel, licensläkemedel, samt narkotiska läkemedel.