Läkemedel vid godartad prostataförstoring

Ungefär hälften av alla män över 60 år har en förstorad prostatakörtel. Då kan urinröret tryckas ihop så att urinen får svårare att passera. Det finns olika slags läkemedel som kan minska besvären.

Läkemedel som minskar besvären

För att minska bevär vid godartad prostataförstoring kan olika typer av läkemedel användas. Alla minskar urineringsbesvären men på olika sätt.

 • Alfareceptorblockerare får musklerna kring urinröret och prostatakörteln att slappna av.
 • 5-alfa-reduktashämmare minskar prostatakörtelns storlek.

Alfareceptorblockerare lindrar besvären snabbare än 5-alfa-reduktashämmare. Därför får du ofta pröva dem först. 5-alfa-reduktashämmare får du framför allt när läkaren har bedömt att prostatakörteln vuxit mycket i storlek. Ibland kombineras läkemedel från de båda grupperna för att få bättre effekt.

Om du även har erektionsproblem

Läkemedel som innehåller tadalafil, till exempel Cialis, används vanligen vid erektionsproblem. Men det kan även användas vid godartad prostataförstoring. Läkemedlet är lämpligt om du har både godartad prostataförstoring och erektionsproblem, vilket är en ganska vanlig kombination. 

Tadalafil förbättrar blodgenomströmningen och får musklerna i prostatan och urinblåsan att slappna av.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Alfareceptorblockerare

Förutom vid godartad prostataförstoring används läkemedlen mot högt blodtryck. Det beror på att alfareceptorblockerare inte bara slappnar av musklerna runt urinröret utan också muskler i kroppens blodkärl.

Så här fungerar alfareceptorblockerare

I musklerna kring de nedre urinvägarna finns mottagare som kallas alfa-1-receptorer. När det kommer nervsignaler till receptorerna leder detta till att musklerna drar ihop sig. Läkemedlen blockerar alfa-1-receptorerna så att musklerna i och runt urinröret slappnar av. Det gör det lättare för urinen att lämna urinblåsan. Alfareceptorblockerare gör även att du inte känner dig lika kissnödig och kan hjälpa om du behöver kissa oftare än vanligt.

Alfareceptorblockerare gör inte att prostatakörteln minskar i storlek, men besvären med att kissa kan ändå minska. Läkemedlen ger vanligen en förbättring redan efter några dagar. Men det kan ta upp till två till tre veckor innan de verkar fullt ut. Besvären brukar återkomma om du avbryter behandlingen.

Läkemedlen i gruppen innehåller något av de verksamma ämnena ämnena alfuzosin, doxazosin eller terazosin. Alla tre har en liknande effekt på musklerna i urinröret och prostatakörteln.

Viktigt

Alfareceptorblockerare kan göra att du blir yr eller trött, särskilt i början av behandlingen. Det kan påverka förmågan att köra bil eller annat fordon, liksom förmågan att sköta andra uppgifter som kräver full uppmärksamhet.

En del får biverkningar

En del som använder läkemedlen kan bland annat få yrsel. Det brukar märkas särskilt när du reser dig från liggande eller sittande till stående. Det är också vanligt att känna sig trött eller få ont i huvudet. Yrsel är särskilt vanligt i början av behandlingen eller vid doshöjning. Det kan bero på att blodtrycket sänks. Läkaren brukar därför rekommendera att du tar läkemedlet innan du går och lägger dig.

Exempel på alfareceptorblockerare

 • Alfadil BPH
 • Alfuzosin
 • Doxazosin
 • Hytrinex
 • Lafunomyl
 • Sinalfa
 • Xatral OD
 • Bundisarin
 • Tamicten
 • Urizia.

5-alfa-reduktashämmare

5-alfa-reduktashämmare fungerar bäst om du har en måttligt till kraftigt förstorad prostata. 

Så här fungerar 5-alfa-reduktashämmare

Prostatakörteln behöver hormonet dihydrotestosteron för att kunna fungera och växa. I prostatan omvandlas det manliga könshormonet testosteron till dihydrotestosteron med hjälp av enzymet 5-alfa-reduktas. Läkemedlen blockerar 5-alfa-reduktas. Då bromsas bildandet av dihydrotestosteron och prostatakörtelns storlek minskar efter hand.

Effekten av läkemedlet börjar märkas efter ett par månader och full effekt kommer efter ett halvår. Besvären kan återkomma om du slutar använda läkemedlet eftersom körteln då ofta växer till igen.

Biverkningar

Ungefär åtta av hundra män som använder 5-alfa-reduktashämmare kan få minskad sexuell lust eller svårt att få och behålla ståndet. Ibland kan bröstkörtlarna bli förstorade eller ömma. I så fall bör du kontakta din läkare.

Exempel på 5-alfa-reduktashämmare

 • Finasterid
 • Proscar.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden