Läkemedel som du för in i urinröret

Om du har svårt att få stånd kan du ibland få läkemedel i form av ett litet stift, ett så kallat uretralstift, som ska föras in i urinröret.

När du har fört in stiftet löses det upp och det verksamma ämnet tränger igenom urinrörets slemhinna till omgivande vävnader.

Att använda uretralstift

Det kan skilja sig åt hur du sk använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Innan du använder uretralstift första gången ska du få instruktioner av en läkare eller sjuksköterska.

För att få in stiftet tillräckligt långt in i urinröret ska du använda en särskild införare. Med hjälp av en knapp på införaren skjuts stiftet in i urinröret.

Hur du för in ett uretralstift

Eftersom det är lättare att föra in stiftet om urinröret är fuktigt, bör du kissa strax innan du ska använda läkemedlet. Fukten i urinröret behövs också för att medicinen ska lösas upp. Se till att hålla penisen upprätt tills hela behandlingen är genomförd.

Gör så här:

  • Sitt eller stå och sträck penisen uppåt till dess fulla längd för att räta ut urinröret. För sedan långsamt in införarens rör i urinröret. Om det känns obehagligt kan du dra ut röret en liten bit och sedan försiktigt föra in det igen.
  • Följ anvisningarna som finns i bipacksedeln eller på förpackningen för att trycka ut stiftet i urinröret.
  • Vicka införaren försiktigt från sida till sida och dra sedan ut den.
  • Om det finns läkemedel kvar i införaren för man in röret igen och trycker ut resten.
  • Rulla penisen mellan händerna i minst tio sekunder så att läkemedlet sprids i urinröret. Om det svider kan du fortsätta att rulla tills det går över.

Om du får en liten blödning beror det vanligen på att införandet orsakat ofarliga ytliga skador i urinröret.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Din förmåga att köra bil påverkas av vissa läkemedel

Din förmåga att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Ibland kan de till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ditt apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden