Komponenter

Alla formulär och interaktiva objekt utöver navigering och sajtfot kännetecknas av den blå färgen. Alla fält har runda hörn med en radie på 10 px.

Formulärfält states: Inactive/active/disabled

Validering och felmeddelande

Längre textfält – meddelande

Dropmeny

Dropmenyn följer samma bakgrundsfärg, ramfärg och hörnrundning som formulär.

Dropdown: Inactive, active, disabled

Knappar

Det finns två olika typer av knappar: primära och sekundära. De två alternativen kan användas för att vikta knappvalen mot varandra. Den primära används t.ex. för det valet som är vanligast eller du helst vill att användaren ska klicka på.

Primär knapp: Inactive, active, sent, disabled

Sekundär knapp: Inactive, active, sent, disabled

Checkboxar och radioknappar

Checkboxar: vald, ej vald

Radioknappar: vald, ej vald

Tillfälliga meddelanden

Tillfälliga meddelanden är viktiga informationsnotiser som visas under en kort tid.

Gul bakgrund med grå alert-symbol.

Spec för driftmeddelanden kommer inom kort.

Faktarutor

Faktarutor använder röd färgskala: ljusröd bakgrundsfärg och klarröd list.

Tabeller

Tabeller använder röd färgskala. Tabeller finns i två format som väljs beroende på mängden innehåll. Om antal kolumner/mängd innehåll inte ryms i den synliga ytan används en scrollist för att scrolla i sidled. Sidans kant tonas då ut för att visa att det finns mer innehåll. (Se mobil).

Desktop

Mobil

Länklistor

Länklistor finns i olika varianter: automatisk länklista, manuell länklista samt Hitta mottagning.

Dokumenttyper i listan visas med respektive dokumentikon.

Automatisk länklista

Manuell länklista

Hitta mottagning

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden