Klozapin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet klozapin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Clozapine Actavis
  • Clozapine Sandoz
  • Leponex.

Vad är klozapin?

Klozapin används mot schizofreni, när andra läkemedel mot schizofreni inte har hjälpt eller har gett svåra biverkningar. Klozapin kan ibland användas vid svåra störningar i tankar och beteende vid Parkinsons sjukdom.

Klozapin tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.

I vilka former finns klozapin?

Klozapin finns som tabletter i styrkorna 25 milligram och 100 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar klozapin

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Klozapin dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas de psykotiska symtomen och besvären vid schizofreni, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Läkemedlet kan också förebygga återfall. Därför ska du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur använder du klozapin?

Tabletterna kan delas. Svälj tabletterna med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Det går bra att ta tabletterna både med och utan mat.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna vid schizofreni är mellan 200 och 450 milligram per dygn. Du tar läkemedlet en eller två gånger om dagen.

Vid tankestörningar på grund av Parkinsons sjukdom är en vanlig dos 25-37,5 milligram per dygn. Du tar hela dosen på kvällen.

Dosen trappas gradvis upp tills medicinen börjar verka.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt. Du ska aldrig ta dubbel dos. Rådgör med läkare om du inte tagit läkemedlet på 48 timmar.

Att tänka på när du använder klozapin

Du ska inte använda klozapin om du har vissa sjukdomar, som till exempel allvarlig njur-, lever- eller hjärtsjukdom, svår förstoppning, försämrad benmärgsfunktion eller epilepsi som du inte behandlas för.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel förstorad prostata, trångvinkelglaukom, diabetes eller ökad risk för blodpropp. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos du ska ta.

Vid tecken på infektion, till exempel feber eller ont i halsen, ska du omedelbart kontakta läkare. Klozapin kan göra att antalet vita blodkroppar minskar och då försämras kroppens försvar mot infektioner. Du ska inte använda klozapin om du inte har möjlighet att regelbundet lämna blodprover för att kontrollera de vita blodkropparna.

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol när du behandlas med klozapin. Alkohol kan öka den sömnighet som läkemedlet kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med klozapin.

Mängden av läkemedlet i kroppen minskar av rökning och ökar av koffein, som finns ibland annat kaffe och i vissa läkemedel. Du bör därför undvika plötsliga förändringar i rökning och intag av koffein, eftersom det kan påverka effekten och risken för biverkningar.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få abstinenssymtom som svettning, huvudvärk, illamående och diarré. Du riskerar också återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan bli trötta i början av behandlingen. Vissa kan till exempel få hjärtklappning, yrsel, förstoppning, huvudvärk, dimsyn eller svettningar. Några kan må illa, gå upp i vikt eller få svårt att hålla tätt.

En del kan få mer saliv och andra kan bli torra i munnen. Om du blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att borsta tänderna noga, och att använda fluortandkräm under hela den tid du använder läkemedlet.

Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta din läkare.

En allvarlig biverkning, som drabbar en till två av hundra, är att antalet vita blodkroppar minskar. Då försämras kroppens försvar mot infektioner. Därför får du lämna blodprover under hela behandlingstiden och en månad efter behandlingens slut. Om du får tecken på infektion, till exempel feber eller halsont, ska du omedelbart kontakta läkare, som då kontrollerar om du har brist på vita blodkroppar. Om du har fått en sådan brist går det att avbryta behandlingen i tid, så att kroppens bildning av vita blodkroppar blir normal igen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Du bör undvika läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Du ska rådgöra med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden