Klorokinfosfat Recip

Läkemedelsinformation

Klorokinfosfat Recip är en medicin som används både för att förebygga och behandla malaria. Medicinen används också vid olika reumatiska sjukdomar som till exempel  vid ledgångsreumatism och SLE. Man kan även använda läkemedlet mot vissa hudutslag som utlösts av ljus, så kallat polymorft ljusutslag.

Det verksamma ämnet i medicinen är klorokinfosfat.

Recept och högkostnadsskydd

Klorokinfosfat Recip finns som tabletter i styrkorna 160 och 250 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Det är oklart hur medicinen verkar mot malaria.

Vid reumatiska sjukdomar bromsar medicinen sjukdomsförloppet genom att minska inflammationen. Då blir problem med smärta, stelhet och svullnad mindre. Vid SLE minskar medicinen också hudutslagen. Det är inte helt klarlagt hur medicinen verkar, men den hämmar produktionen av inflammationsframkallande ämnen i immunförsvarets celler.

Från att man börjar ta klorokinfosfat tar det ungefär 1-3 månader innan medicinen har fått full effekt.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Malaria

Dosen som används för att förebygga malaria beror på hur mycket man väger. En vanlig dosering till vuxna är två tabletter i styrkan 250 milligram per vecka. Man tar båda tabletterna på samma veckodag. Man ska börja med medicinen senast den dag man kommer till det malariadrabbade området och man ska fortsätta att ta den under hela vistelsen. Efter utresan från området fortsätter man att ta medicinen i ytterligare 4 veckor för att inte riskera att insjukna i malaria. Vissa områden kräver högre dos eller att man kombinerar medicinen med andra läkemedel.

Om man har insjuknat i malaria får man en tredagarsbehandling med doser som är anpassade efter hur mycket man väger.

Reumatiska sjukdomar

Vid ledgångsreumatism och SLE anpassas dosen klorokinfosfat efter hur mycket man väger. Ibland får man en högre dos under en kortare tid när man börjar behandlingen. Vid reumatiska sjukdomar blir behandlingen med klorokinfosfat långvarig.

En del personer blir mer solkänsliga i huden när de tar klorokinfosfat och då kan det vara lämpligt att göra uppehåll med behandlingen under sommaren, eller vid utlandsresa. Man kan diskutera detta med sin läkare. Medicinen kan däremot hos vissa personer med SLE ha effekt på just solutslag och då gör man inget uppehåll.

Ljusutslag

Dosen för att behandla ljusutslag är oftast 2 tabletter på 250 milligram per dag.

Man kan även ta medicinen förebyggande mot ljusutslag. Då tar man en tablett på 250 milligram per dag och börjar en månad innan utslagen beräknas komma och fortsätter i 3-4 månader.

Viktigt

Om man har epilepsi eller porfyri ska man inte använda mediciner som innehåller klorokinfosfat. Man ska inte heller använda medicinen om man har vissa skador på syn eller hörsel.

Det är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Överdosering kan ge allvarliga följder, man kan till exempel få kramper eller så kan hjärtat påverkas.

Barn är särskilt känsliga för klorokinfosfat. Därför är det viktigt att man förvarar medicinen där barn inte kan få tag i den.

Man ska inte avbryta förebyggande behandling mot malaria utan att samråda med läkare. Annars kan parasiterna utvecklas och det finns risk att insjukna i malaria.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Man ska inte använda medicinen om man tar läkemedel som innehåller ciklosporin.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående eller besvär med matsmältningen. Några kan få huvudvärk eller yrsel medan andra kan få hudutslag, klåda eller färgförändringar i huden.

Man kan också få svårt att ställa in ögat för att se på olika avstånd eller uppleva att man ser dimmigt. Det bör man tänka på om man ska köra bil. Besvären försvinner ofta efter en tids behandling eller om man, i samråd med läkare, sänker dosen.

Synen kan bli grumlig efter en längre tids användning, men detta försvinner om man, i samråd med läkare, slutar med medicinen. Vid långtidsbehandling kan man i vissa fall behöva göra särskilda synkontroller.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det bedöms inte påverka barnet om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen. Man bör ändå rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen mer än tillfälligt.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden