Klopidogrel

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet klopidogrel används för att motverka blodproppar.

Klopidogrel finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

 • Clopidogrel Accord
 • Clopidogrel Actavis
 • Clopidogrel Aristo
 • Clopidogrel Aurobindo
 • Clopidogrel Krka
 • Clopidogrel Mylan
 • Clopidogrel STADA
 • Cloriocard
 • Grepid
 • Plavix.

Vad är klopidogrel?

Klopidogrel tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel.

Klopidogrel används vid blodpropp i hjärtat, det vill säga hjärtinfarkt. Läkemedlet används också för att förhindra att blodproppar bildas om du har kärlkrampsbesvär eller andra hjärtsjukdomar som ökar risken för blodpropp. Klopidogrel används även för att förebygga blodproppar i hjärnan och i andra åderförkalkade blodkärl.

Klopidogrel kan användas tillsammans med läkemedel som innehåller låg dos acetylsalicylsyra, till exempel Trombyl, som också motverkar uppkomsten av blodproppar.

I vilka former finns läkemedlet?

Klopidogrel finns som tabletter i styrkorna 75 och 300 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar klopidogrel

Klopidogrel förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Hur tar jag klopidogrel?

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat. Du ska inte dricka grapefruktjuice när du behandlas med klopidogrel.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är 1 tablett på 75 milligram om dagen. Ta tabletten vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Vissa personer kan få en högre dos i början av behandlingen.

Klopidogrel används vanligen under en begränsad tid, från några dagar upp till tolv månader.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta en dos när du brukar och du kommer på det innan det har gått 12 timmar ska du ta dosen direkt. Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle tagit dosen ska du hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder klopidogrel

Använd inte klopidogrel om du har en allvarlig leversjukdom eller om du har någon blödning, till exempel på grund av magsår.

Du bör informera din läkare eller tandläkare om att du använder klopidogrel minst en vecka innan en planerad operation eller tandbehandling. Det kan ta längre tid än normalt att stoppa en blödning när du använder läkemedlet.

Kontakta genast din läkare om du får någon form av ovanlig blödning eller röda, kliande fläckar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Klopidogrel ska vanligtvis inte användas samtidigt med andra blodförtunnande läkemedel. Du ska inte heller använda till exempel vissa läkemedel mot depression, diabetes eller hepatit C. Du ska inte ta växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Vissa läkemedel bör du inte använda utan att först ha rådgjort med läkare. Vissa av dem kan du köpa receptfritt. Det är till exempel följande:

 • Läkemedel mot magbesvär som kallas protonpumpshämmare. Det kan till exempel vara läkemedel som innehåller omeprazol eller esomeprazol, såsom Losec och Nexium.
 • Läkemedel mot smärta och inflammation, som kallas NSAID eller cox-hämmare. Exempel är läkemedel som innehåller ibuprofen, diklofenak eller naproxen, till exempel Ipren, Voltaren och Pronaxen.

Biverkningar

En del personer får blödningar, som näsblod, blåmärken eller blödningar från magen eller tarmen. Vissa kan få magbesvär, till exempel ont i magen eller diarré.

Det kan ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta om du skär eller skadar dig. Detta brukar inte ha någon betydelse vid mindre skärsår och skador, till exempel skärsår vid rakning.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden