Ketoprofen

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ketoprofen finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Orudis och Orudis Retard
  • Siduro.

Vad är ketoprofen?

Ketoprofen lindrar smärta och dämpar inflammation.

Ketoprofen används vid reumatiska sjukdomar. Läkemedlet kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk, huvudvärk, tandvärk och migrän.

I form av gel kan ketoprofen användas för att lindra smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada eller artros i knän.

Ketoprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID.

I vilka former finns ketoprofen?

Ketoprofen finns som

  • kapslar i styrkorna 50 milligram och 100 milligram
  • långverkande depåkapslar i styrkorna 200 milligram
  • gel som smörjs på huden.

Läkemedel med ketoprofen är receptbelagda.

Så här fungerar ketoprofen

Ketoprofen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Hur använder jag ketoprofen?

Vid mensvärk bör du ta läkemedlet så snabbt som möjligt när du känner att besvären är på väg. Då blir effekten bättre.

Kapslarna bör sväljas hela. Om du har svårt att svälja kapslar kan du öppna dem och svälja innehållet. Kapslarna bör tas i samband med måltid för att minska risken för biverkningar från magen.

Depåkapslarna bör sväljas hela. Om du har svårt att svälja kapslar kan du öppna dem och svälja innehållet utan att tugga. Depåkapslarna innehåller små korn som är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan och så lite biverkningar som möjligt. Om du tuggar eller krossar kornen verkar medicinen kortare tid än avsett och risken för biverkningar ökar.

Gelen masseras in i huden, på den plats där du har ont, under några minuter. Du kan uppleva en svagt kylande känsla. Tvätta händerna efteråt eftersom läkemedlet verkar irriterande på ögon och slemhinnor. Undvik direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det område som behandlas med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför du tar läkemedlet.

Vid akuta smärttillstånd är en vanlig dos 50 milligram upp till 4 gånger om dagen.

Vid mensvärk kan du ta 1 kapsel på 50 eller 100 milligram vid behov.

En vanlig dosering av kapslar vid reumatiska sjukdomar är 100-200 milligram per dygn uppdelat på 2 eller 3 doser. En vanlig dosering av depåkapslar är 1 kapsel om dagen.

Du ska inte ta mer än 200 milligram per dygn.

Smörj in gelen 2-3 gånger om dagen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas.

Att tänka på när du använder ketoprofen

Använd inte ketoprofen om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Ketoprofen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda ketoprofen med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda ketoprofen. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom. Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Ketoprofen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Använd inte gelen om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på det ställe som ska behandlas. Du ska inte heller använda gel under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av det verksamma ämnet och risken för biverkningar ökar.

Undvik direkt solbestrålning och solarier när du använder gelen. Undvik också att sola under två veckor efter att du har slutat med behandlingen. Det verksamma ämnet i gelen kan göra så att huden blir extra känslig för sol.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda ketoprofen om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte ketoprofen tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår.

Gelen kan ge hudutslag, klåda eller rodnad i huden.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlet utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda läkemedlet alls.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden