Ketogan Novum

Ketogan Novum är ett läkemedel som används mot vissa typer av svår smärta.

Läkemedlet tillhör gruppen morfinliknande läkemedel. Det verksamma ämnet är ketobemidon.

I vilka former finns Ketogan Novum?

Läkemedlet finns som tabletter och som injektionsvätska som du får med en spruta. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Läkemedlet verkar på olika nivåer i det centrala nervsystemet. Det verksamma ämnet ketobemidon, är ett kraftigt smärtstillande medel som minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Läkemedlet påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Tabletterna börjar verka efter tio minuter till en halvtimme. Den smärtstillande effekten finns ofta kvar i tre till fem timmar. Hur snabbt och hur länge läkemedlet verkar beror bland annat på hur stor dos du tar, hur du tar läkemedlet och om du har tagit det tidigare.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna är 1-3 tabletter var 3:e till 5:e timme, men det kan variera mycket mellan olika personer.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Ketogan Novum

Var försiktig med läkemedlet om du har kroniska luftvägssjukdomar, till exempel astma, mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga. Var också försiktig vid förstoppning, akut leversjukdom, njursjukdom. Vid skallskador och hjärtsjukdom gäller samma sak. Prata med din läkare om du är tveksam.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemedlet utan att först rådgöra med läkare.

Förstoppning är vanligt

Läkemedlet gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan du använda läkemedel som innehåller laktulos. Vid svårare förstoppning kan du använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Använd inte laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Risk för beroende

Det finns en risk för att bli beroende av Ketogan Novum. Men när det används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som det är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När läkemedlet används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att du blir beroende.

Du kan få så kallade abstinenssymtom om du slutar tvärt med läkemedlet. Därför är det viktigt att du minskar dosen gradvis när du ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Du kan få ett schema av din läkare för hur du gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Förvara på rätt sätt

Var alltid noga med att förvara dina läkemedel så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinläkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Risken för andningsproblem ökar om du tar läkemedlet tillsammans med alkohol. Därför bör du inte dricka alkohol samtidigt som du använder morfin utan att först ha diskuterat med din läkare.

Kombinera inte läkemedlet med andra smärtlindrande läkemedel utan att du först talat med din läkare. Eftersom många smärtlindrande läkemedel liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar. 

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan må illa, få kräkningar, yrsel eller bli trötta. Vissa kan få förstoppning, sänkt blodtryck eller att hjärtat slår långsammare. En del kan också bli upprymda, få svårare att andas eller få svårare att kissa.

Äldre personer är extra känsliga för biverkningar av detta läkemedel.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ketobemidon. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden