Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt är en förlossningsoperation där läkaren gör ett snitt i mage och livmoder och lyfter ut barnet ur magen. Kejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara, beroende på hur bråttom det är att få ut barnet. Anledningar till kejsarsnitt kan vara att barnet ligger med stjärten neråt i livmodern eller mår dåligt, att du som är gravid har havandeskapsförgiftning eller att det blir problem vid en vaginal förlossning.

I Sverige föds ungefär vart sjätte barn med kejsarsnitt.

Planerat kejsarsnitt

Ett planerat kejsarsnitt är precis som det hörs på namnet förutbestämt. Då vet du att barnet kommer att födas med snitt och du får en tid för operation. Narkosläkaren använder oftast ryggbedövning så att du som är gravid kan vara vaken under kejsarsnittet. Det går bra att någon närstående är med inne i operationssalen.

Akut kejsarsnitt

Ett akut kejsarsnitt liknar ett planerat kejsarsnitt, men då har förlossningen startat som en vaginal förlossning. Av olika anledningar kan läkaren besluta om kejsarsnitt. Från att det bestämts om snitt tills att operationen startar brukar det ta mellan en halvtimme och en timme. Då finns det tid för förberedelser. Det är vanligast med ryggbedövning och någon närstående kan vara med.

Omedelbart kejsarsnitt

Vid ett omedelbart, eller urakut kejsarsnitt, är det bråttom. Då hoppar sjukvårdspersonalen ofta över så mycket som möjligt av förberedelserna. Du som är gravid får snabbt komma in på en operationssal och sövs med narkos så att barnet kan lyftas ut så snart som möjligt. Närstående brukar inte få vara med i operationssalen, utan får vänta utanför. Ofta är barnet ute ur magen inom 10 till 15 minuter från det att läkaren tog beslut om snitt. 

Orsaker till kejsarsnitt

Anledningar till planerat kejsarsnitt kan vara

Anledningar till akut eller omedelbart kejsarsnitt kan förutom det som nämns ovan vara

 • att det blir problem under en vaginal förlossning, som att den tar lång tid eller att värkarna inte är effektiva
 • att barnet inte mår bra, till exempel hotas av syrebrist
 • stora blödningar eller bristningar i livmodern.

Förberedelser

Inför kejsarsnittet får du prata med läkare och barnmorska som informerar om hur allt kommer att gå till. Det kan också hända att du får träffa en narkosläkare och prata om bedövning.

Ställ frågor om du inte förstår. Om det finns tid kan du be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning. 

När det är dags för planerat kejsarsnitt är det bra att ta med bb-väska. Om barnmorskemottagningen du gått till inte har datoriserade journaler är det bra om du tar med din journal med uppgifter om bland annat blodgrupp. 

Du som är gravid ska inte äta eller dricka efter midnatt före operationen, om du skulle behöva narkos är det bäst att ha tom mage.

Förberedelser på sjukhuset

På sjukhuset är det vanligt att du får lämna blodprover för kontroll av blodvärdet. Du får byta om till sjukhuskläder och ta av eventuella smycken. Det går bra att ha med sig någon närstående. Du som följer med får också byta om till sjukhuskläder. 

Även vid ett akut kejsarsnitt brukar det finnas tid för lite frågor och information, men vid ett omedelbart snitt finns det oftast ingen tid för förberedelser. Vid ett oplanerat kejsarsnitt har du som är gravid kanske ätit och druckit strax innan. Då använder narkosläkaren en speciell teknik om du behöver få narkos.

Rutiner och förberedelser kan skilja sig åt mellan olika landsting och kliniker.

Så går kejsarsnittet till

På operationsavdelningen får du som är gravid en kateter i urinblåsan, om du inte redan fått det på förlossningsavdelningen. Katetern kan behöva sitta kvar så länge bedövningen sitter i eftersom du då inte kan kissa själv. Du får också en venkateter i armvecket eller på ovansidan av handen. En venkateter är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl med hjälp av en nål som sedan tas bort. Genom venkatetern kan du få vätska och läkemedel som behövs under kejsarsnittet, exempelvis medicin som gör att livmodern drar ihop sig efter att barnet lyfts ut.

Operationsrummet

Ett operationsrum har ganska enkel inredning. Det innehåller mest utrustning för operation och övervakning. Det kan vara flera läkare, barnmorskor och vårdpersonal som är med i rummet under ett kejsarsnitt. Ibland uppemot tolv personer.

Du som är närstående brukar sitta vid huvudändan av operationsbordet. 

Bedövning

Vid planerade och akuta kejsarsnitt är det vanligast med ryggbedövning. Med ryggbedövning kan du vara vaken och du kan vara nära barnet direkt när det tas ut.

Vid omedelbart snitt, och någon enstaka gång annars, får du narkos. Efter narkos är du påverkad längre tid och det dröjer längre innan du kan träffa barnet. Barnet kan också bli påverkat av narkosmedlen och vara medtaget när det tas fram.

När läkaren har kontrollerat att bedövningen eller narkosen har tagit börjar operationen. 

Operationen

En operationssköterska tvättar med bakteriedödande medel och klär in magen i gröna sterila operationsdukar. Om du har ryggbedövning och är vaken sätter sköterskan upp en skärm som gör att du inte ser magen och underkroppen.

Operationsbordet vinklas så att du ligger mer på vänster sida för att undvika tryck på stora kroppspulsådern.

Läkaren gör ett snitt i huden, oftast horisontellt långt ner vid blygdbenet, ett så kallat bikinisnitt. Har du fött barn med kejsarsnitt tidigare så lägger läkaren ofta snittet i det gamla operationsärret. Det är ovanligt att läkaren gör ett lodrätt snitt från naveln ner till blygdbenet. När magen och livmodern öppnats, lyfter läkaren ut barnet. 

Oftast hjälper en operationssköterska eller en annan läkare till. Du kan känna ett tryck och märka att läkaren bökar runt, men det gör inte ont.

När barnet är ute

När barnet är ute klipper du som är närstående eller någon vårdpersonal av navelsträngen. Du som blir opererad får ett läkemedel så att livmodern ska dra ihop sig. Moderkakan brukar lossna när läkaren drar lätt i navelsträngen. När moderkakan har lossnat lyfter läkaren ut den ur magen. Innan läkaren börjar sy ihop operationssåret kontrollerar hen att livmodern drar ihop sig ordentligt. Ibland behöver läkaren ge extra läkemedel för att den ska göra det. När såret är ihopsytt får du ett bandage över operationsärret. Såret sys oftast med en tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva.

Barnet under operationen

När navelsträngen är avklippt tar först en barnmorska hand om barnet. Ofta tar barnmorskan med barnet till ett rum bredvid operationssalen och lägger det på ett särskilt bord. Du som är närstående kan följa med. Barnmorskan kontrollerar om barnet andas normalt och mår bra. Undersökningen brukar ta 5 till 10 minuter. Ibland behöver barnmorskan ta blodprover från stumpen där navelsträngen satt och ibland behöver längden på stumpen justeras. Väga och mäta barnet brukar personalen på förlossningsavdelningen eller bb göra.  

När undersökningen är klar går det bra att hålla barnet, om barnet mår bra. Om det känns bra för dig som ligger på operationsbordet kan barnet få ligga på ditt bröst, hud mot hud. 

Om barnet förväntas må dåligt när det kommer ut kan en barnläkare finnas med vid kejsarsnittet. 

Rutinerna kan variera något mellan olika sjukhus.

Så lång tid tar operationen

Ett kejsarsnitt tar vanligtvis mellan en kvart och en timme. Tiden från att operationen börjar tills att barnet kommer ut brukar sällan vara mer än några minuter. Det tar längre tid att sy ihop livmodern och magen. 

Efter operationen

Efter operationen kommer du till en uppvaknings- eller förlossningsavdelning eller ibland direkt till en bb-avdelning, vad som är rutin varierar mellan olika sjukhus. 

Om du har blivit sövd väcks du i operationssalen. Om du fått ryggbedövning släpper den gradvis. När bedövningen börjar släppa är det vanligt att man får komma till en bb-avdelning.

En barnmorska kommer vid några tillfällen och trycker lätt på magen för att undersöka att livmodern drar ihop sig. Hen kontrollerar också att du inte blöder för mycket från slidan eller såret på magen. När bedövningen släppt tar barnmorskan bort katetern i urinblåsan, men några kan få ha kvar den över natten.

En del får läkemedel för att minska risken för blodpropp och antibiotika för att förebygga infektion.

Om du har varit sövd är det vanligt att känna sig trött efter narkosen.

Personalen kontrollerar bandaget över operationssåret. Operationssåret kan göra ont i flera dagar. Om du har ont kan du få smärtstillande medicin. Det går bra att duscha med bandaget. Efter en till två dagar behövs inte bandaget. Barnmorskan tar bort bandaget när såret är torrt. 

Efter ett kejsarsnitt är det vanligt att stanna 2 till 3 dagar på bb, en del stannar längre. Om du förlorade mer blod än vanligt under kejsarsnittet, om det är problem att mata barnet eller om barnet inte mår bra är det vanligt att stanna längre. 

Efter operationen kommer en blodig flytning från slidan. Blodet kommer från det sår som blir när moderkakan lossnar från livmoderväggen. Blödningen kallas avslag och det är vanligt att blöda i fyra till sex veckor. När du är aktiv och rör på dig kan det komma lite mer blod. Det är också vanligt att det kommer mer blod om du har legat stilla och sedan reser dig. Då kan det också komma blodklumpar. 

Stöd efteråt

Innan du åker hem från bb är det vanligt att prata igenom kejsarsnittet med en barnmorska eller läkare. Om du var inställd på en vaginal förlossning och det inte blev så kanske det känns jobbigt. Om det blev akut eller omedelbart snitt kan ni prata om varför det blev så. 

Känslor och funderingar kan också komma en tid efteråt. Då kan du kontakta en barnmorska som kan ge stöd och råd, eller om det behövs, förmedla kontakt med en kurator eller psykolog.

Kroppens återhämtning

Såret efter kejsarsnittet börjar läka direkt. Även om det går snabbt i början kan det ta flera månader innan såret är helt läkt. Det kan göra ont i magen och kring operationssåret, ändå är det viktigt att du rör på dig. Det gör att läkningen går snabbare samtidigt som det minskar risken för blodpropp och förstoppning.

Undvik tunga lyft de första veckorna. Det går däremot bra att bära en matkasse eller ett litet barn. Efter en månad kan du röra på dig ungefär som vanligt. 

Knipövningar går bra att göra redan några dagar efter förlossningen, men du bör vänta minst en månad innan du börjar träna magmusklerna, och i början skall du inte träna alltför intensivt.

Hygien

Så länge du har den blodiga flytningen som kallas avslag bör du

 • inte bada, men duscha går bra
 • använda kondom eller femidom om du har vaginalt samlag
 • inte använda mensskydd som förs in i slidan, som tampong eller menskopp.

Äta och dricka

Det är bra att äta fiberrik mat och dricka mycket. Det är för att undvika förstoppning. Undvik mat som ger gaser i magen, till exempel bönor, linser, frukt och kolsyrad dryck, eftersom gasbildning kan göra ont efter en magoperation.

Att mata barnet

Ibland kan det ta lite extra tid för brösten att få igång produktionen av mjölk. Då är det viktigt att barnet får suga ofta. Om barnet ligger hud mot hud kan också hjälpa igång amningen. Här kan du läsa mer om amning och bröstmjölksersättning, även kallat modersmjölksersättning.

Risker och komplikationer

Även om kejsarsnitt räknas som en enkel operation kan det ge komplikationer som

 • infektion i livmodern eller i operationssåret
 • urinvägsinfektion på grund av katetern
 • blodpropp
 • en större blödning i livmodern eller att livmodern inte vill dra ihop sig ordentligt efter snittet. 
 • att det blir besvär med moderkakan vid kommande graviditeter, som att moderkakan växer fast i operationsärret och ger besvärliga blödningar när moderkakan ska tas ut.

Om du får besvär efter ett kejsarsnitt bör du kontakta en barnmorskemottagning.

Om du har ont och är öm i livmodern efter kejsarsnittet eller om du blir svullen och öm i vaden ska du söka vård direkt på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Barnet

En del nyfödda barn får problem med andningen efter kejsarsnitt. De kan då behöva hjälp med andningen. Det beror på att de plockas så snabbt ur magen att de är lite oförberedda. De kan behöva få extra vård på en så kallad neonatalavdelning, särskilt om barnet föds för tidigt. Som förälder kan du komma till neonatalavdelningen så ofta du vill och när som helst på dygnet. På många sjukhus finns det möjlighet att sova i närheten av avdelningen.

Gravid igen efter kejsarsnitt

Det går ofta bra att föda nästa barn vaginalt, det beror lite på vad som var orsak till kejsarsnittet. En del får rådet att vänta med en ny graviditet en viss tid. Såret brukar vara helt läkt efter ett år, så längre än så behöver man inte vänta. 

Efter två kejsarsnitt är det mer ovanligt att föda barn genom slidan. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan föda med kejsarsnitt, men det är ovanligt med fler än tre kejsarsnitt. Om du är gravid och tidigare har fött med kejsarsnitt, kontrollerar läkaren hur graviditeten utvecklas och hur den förra förlossningen gick. Utifrån de undersökningarna får du råd om på vilket sätt det är lämpligt att föda nästa barn.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden