Karbamazepin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet karbamazepin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Carbamazepine Essential Pharma
  • Hermolepsin Retard
  • Tegretol
  • Tegretol Retard
  • Trimonil Retard.

Vad är karbamazepin?

Karbamazepin används vid epilepsi, alkoholabstinens och vissa former av ansiktssmärta, så kallad trigeminusneuralgi.

Karbamazepin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiepileptika.

I vilka former finns karbamazepin?

Karbamazepin finns som tabletter i styrkorna 100, 200 och 400 milligram. Läkemedlet finns också i flytande form i styrkan 20 milligram per milliliter och som stolpiller, som förs in i ändtarmen, i styrkorna 125 milligram och 250 milligram. Karbamazepin finns även som långverkande så kallade depåtabletter i styrkorna 100, 150, 200, 300 och 400 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar karbamazepin

Epilepsi ger upphov till anfall av övergående störningar i hjärnans nervceller. Hur anfallen yttrar sig beror på var i hjärnan störningen uppstår. Oftast påverkas medvetandet under anfallet. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från några sekunder till minuter och slutar nästan alltid av sig själv.

Vid epilepsi verkar karbamazepin genom att dämpa de signaler i hjärnan som utlöser ett epileptiskt anfall. På så sätt minskar risken för nya anfall. Vid alkoholabstinens minskar risken för kramper och abstinenssymtomen lindras.

Hur använder jag karbamazepin?

Alla former av karbamazepin bör tas under eller efter en måltid.

Innan du tar den flytande medicinen ska du skaka flaskan. Då blandas innehållet ordentligt så att du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet. Den flytande medicinen har en smak av bränt socker.

Depåtabletterna bör sväljas hela. De är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan. Om du har svårt att svälja kan du dela depåtabletterna, men de får inte krossas eller tuggas eftersom läkemedlet då verkar för kraftigt under för kort tid. Samtidigt ökar risken för biverkningar.

Stolpillret ska föras in i ändtarmen. Om du doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen vid epilepsi kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och hur svåra anfall du har. Det är vanligt att få börja med en låg dos som sedan höjs gradvis tills effekten blir lagom. Den dosen kallas underhållsdos.

Om du har glömt att ta en dos så tar du den så snart du kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos hoppar du över den glömda dosen och fortsätter som vanligt. Du ska aldrig ta dubbel dos om du har glömt en dos.

Att tänka på när du använder karbamazepin

Om du ska minska dosen eller sluta med läkemedlet ska det ske försiktigt och stegvis i samråd med läkare. Om du slutar alltför snabbt ökar risken för att du får fler epilepsianfall.

Om du har någon hjärtsjukdom, blodsjukdomen porfyri eller tidigare haft någon blodsjukdom, bör du inte använda karbamazepin.

När du använder karbamazepin bör du undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt innehåller ett ämne som kan minska kroppens nedbrytning av karbamazepin. Det leder till en ökad mängd läkemedel i kroppen, vilket kan öka risken för biverkningar.

Du bör vara försiktig med alkohol eftersom karbamazepin kan förstärka vissa av alkoholens biverkningar, till exempel kan du bli mer trött, dåsig och yr.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Karbamazepin kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Några läkemedel som bör undvikas är:

  • vissa läkemedel mot depression, så kallade MAO-hämmare
  • läkemedel som innehåller erytromycin, till exempel Ery-Max, som används vid infektioner
  • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller terbinafin, itrakonazol eller posakonazol, till exempel Lamisil och Sporanox
  • vissa läkemedel som används vid psykiska sjukdomar som innehåller till exempel klozapin, risperidon, quetiapin och zuklopentixol, till exempel Leponex, Risperdal, Seroquel och Cisordinol
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Du bör också undvika att ta paracetamol, som finns i exempelvis Alvedon, i hög dos tillsammans med karbamazepin.

Karbamazepin kan göra att p-piller fungerar sämre. Kvinnor i fertil ålder bör använda andra preventivmedel.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli trötta, yra, kräkas och få svårt att samordna muskelrörelser. Vissa kan tappa aptiten, få hudutslag eller nässelfeber. Andra biverkningar som kan förekomma är att det kan samlas vätska i kroppen eller synsvårigheter, dels svårighet att se på nära håll, dels dubbelseende.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Karbamazepin påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Om du planerar att bli gravid eller just fått veta att du är gravid ska du snarast kontakta din läkare för att diskutera den fortsatta behandlingen. Det är viktigt att inte själv avbryta behandlingen eftersom epileptiska anfall kan innebära en större risk för fosterskador än medicineringen i sig.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden