Kan jag som god man läsa min huvudmans journal?

Fråga

Jag är god man och vill ta del av min huvudmans journal, är det möjligt? Kan jag göra det via nätet?

Svar

Ja, om din huvudman ger dig fullmakt att läsa journalen kan du göra det.

Kontakta den mottagning eller avdelning där din huvudman har fått vård  eller den enhet som är ansvarig för utlämning av journal och be om journalkopior. Det kan du eller din huvudman göra. Journalkopiorna behöver hämtas på plats. Om du som god man hämtar kopiorna behöver du kunna visa upp en bevittnad fullmakt och din legitimation.

För att du som är god man ska kunna få tillgång till journalen via nätet för din huvudman krävs ett tingsrättsbeslut. I det beslutet ska det framgå att du har i uppgift att sörja för din huvudman.

När du har ett sådant tingsrättsbeslut kan du skicka in det som en bilaga till den blankett som din region tagit fram och som finns som lokal rutin.

Då ditt godmanskap upphör är du skyldig att meddela detta så att du inte längre kan ta del av hens journal. 

Rikard Viberg, läkare specialist i allmänmedicin, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden