Kaleorid

Kaleorid är ett läkemedel som används som ersättning vid brist på kalium i kroppen. Kaleorid används även för att förebygga kaliumbrist vid behandling med vissa vätskedrivande läkemedel.

Kaleorid tillhör läkemedelsgruppen mineralämnen och det verksamma ämnet är kaliumklorid.

Kaleorid finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkan 750 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Det är vanligt att du får vätskedrivande läkemedel om du har för mycket vätska i kroppen, till exempel på grund av hjärtsvikt. Du kan också få sådana läkemedel mot högt blodtryck. Dessa läkemedel gör att du kissar mer än vanligt. Men förutom vatten utsöndras även större mängder av olika salter med urinen, bland annat kalium. Det gör att du kan få brist på kalium i kroppen.

Kalium är viktigt för att kroppen ska fungera. Brist på kalium kan till exempel leda till muskelsvaghet och ibland till oregelbunden hjärtrytm. Genom att ta kaliumläkemedel ersätts bristen.

Du kan inte själv känna att du har kaliumbrist. Visserligen kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre, men det är mycket vanligare att dessa symtom har andra orsaker. Läkaren kan ta reda på hur mycket kalium som finns i blodet med hjälp av ett blodprov.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj depåtabletterna hela med minst ett halvt glas vatten. Om du delar eller tuggar sönder depåtabletterna verkar de för kraftigt och under för kort tid. Dessutom ökar risken för irritation i matstrupe och magsäck.

Det verksamma ämnet smakar illa och kan irritera magen och tarmarna. Det är därför inbakat i en kärna, vilket gör att det kommer ut långsamt i kroppen och verkar under en längre tid. Risken för biverkningar minskar också. Den vita kärnan kommer ut oförändrad med avföringen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering är 2-5 depåtabletter om dagen.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Att tänka på när du tar Kaleorid

Det är viktigt att vara noga med att följa den angivna doseringen. En för stor dos kan bland annat orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm.

Använd inte Kaleorid om du har förträngningar i matstrupen eller tarmen, om du har försämrad njurfunktion eller om du har Addisons sjukdom och inte behandlas för det.

Du ska inte heller använda Kaleorid om du har för mycket kalium i blodet eller för lågt pH i blodet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Kaleorid samtidigt som kaliumsparande vätskedrivande läkemedel, som innehåller till exempel spironolakton eller amilorid. Kaliumhalten i blodet kan då bli för hög. För hög kaliumhalt i blodet kan leda till oregelbunden hjärtrytm.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar om Kaleorid tas enligt läkarens anvisningar.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kaliumklorid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

 

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden