Kalcium

Läkemedel som innehåller kalcium används när du har kalciumbrist eller ett ökat kalciumbehov.

Kalcium finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Calcitugg
  • Calcium- Sandoz
  • Kalcidon
  • Kalcipos.

Vad är kalcium?

Kalcium används när du har kalciumbrist eller ett ökat kalciumbehov. Kalcium används till exempel tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet. Kalcium kan också användas vid nedsatt njurfunktion, då oftast för att minska halten fosfat i blodet.

I vilka former finns kalcium?

Kalcium finns i flera former och styrkor för olika behov:

  • Vanliga tabletter i styrkan 500 milligram.
  • Tuggtabletter i styrkorna 250, 500 och 1000 milligram.
  • Brustabletter i styrkorna 500 och 1000 milligram.
Läkemedlet är receptfritt.

Så här fungerar kalcium

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Mängden kalcium i kroppen kan bli för låg, till exempel om du inte får i dig tillräckligt med kalcium genom mat och dryck eller om du har brist på vitamin D. Då använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Det sker en så kallad urkalkning av skelettet. Benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Kalcium tabletter motverkar delvis urkalkning av skelettet. Men enbart tillskott av kalcium har inte visats minska risken för benbrott.

Barn som växer har ett ökat behov av kalcium. Om barnet inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck kan det då behövas ett kalciumtillskott, ibland kombinerat med D-vitamin. Det ökar bland annat upptaget av kalcium i tarmen.

När du är gravid eller ammar behövs extra mycket kalcium för att bygga upp fostrets skelett och för att du bildar bröstmjölk.

Det finns risk att du får för mycket fosfat i blodet, så kallad hyperfosfatemi om dina njurar fungerar sämre. Du kan då få kalciumbehandling med höga doser vilket binder det fosfat som finns i maten så att de inte tas upp i kroppen. På så sätt motverkas att halten fosfat i blodet ökar ytterligare.

Hur tar jag kalcium?

Vanliga tabletter sväljer du med vätska eller så kan de krossas eller delas.
Tugga eller sug på tuggtabletterna.

Brustabletter ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan du tar dem. Brustabletterna är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Effekten av kalcium kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Du bör vänta minst två timmar efter att du har ätit denna typ av mat innan du tar kalcium.

Ta tabletterna när du äter om du behandlas för hyperfosfatemi. Då förhindras att kroppen tar upp det fosfat som finns i maten.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos vid benskörhet, kalciumbrist eller ökat kalciumbehov är 500-1000 milligram per dag.

Att tänka på när du använder kalcium

Undvik att kombinera kalcium med andra läkemedel som innehåller kalcium. Kombinera bara om din läkare har rekommenderat det. Kalcium påverkar en rad andra funktioner i kroppen inte bara uppbyggnad av skelettet. Det är därför viktigt att du inte tar för mycket kalcium så att nivåerna av kalcium i blodet blir för höga.

Undvik att ta kalcium om du har en ökad halt kalcium i blodet eller urinen.

Du kan behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten om du behandlas med höga doser kalcium tabletter under lång tid.

Undvik att ta läkemedlet om du har njursten. Du bör också berätta för läkaren om du tidigare haft problem med njursten.

Berätta för läkaren att du använder kalcium om du blir sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller någon annan sjukdom. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess du kan vara uppe och röra dig igen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren att du använder kalcium om du får en antibiotikakur. Vissa typer av antibiotika ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium eftersom effekten av antibiotikabehandlingen då kan minska avsevärt. Detta gäller antibiotika av typerna kinoloner och tetracyliner. Du ska därför ta sådana antibiotika och kalciumtabletterna vid olika tidpunkter på dygnet eller göra uppehåll med kalciumtabletterna under den tid du tar antibiotika. Du behöver vänta olika länge mellan intagen beroende på vilket antibiotikapreparat du använder.

Exempel på antibiotika av typen kinoloner är Ciprofloxacin och Norfloxacin. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Undvik att ta Levaxin eller läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet samtidigt som du tar kalcium Det måste gå minst två timmar mellan intagen. Det är vanligt att kalcium och bisfosfonater tas enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Alenate och Alendronate, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra.

Undvik att ta kalcium om du använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar, men en del som använder den kan få besvär av till exempel förstoppning.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller kalcium och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden